Tie hyvään tulevaisuuteen

Antirasisti-kampanjan kuva, jossa lukee "Olen antirasisti"

Epätoivoa ja ahdistusta lietsovien viestien keskellä on hyvä kuulla myös toisenlaista puhetta ja ajattelua. Erityisen vaikuttavaa puhe on silloin, kun sitä kuulee yllättävältä taholta ja sellaisella tavalla, jota korva on tottunut kuulemaan enemmän kirkollisen kaunopuheisuuden ja ylevän hyväntahtoisuuden foorumeilla.

Professori Arto O. Salonen on kirjoittanut yhdessä uskonnontutkija Mikko Kurenlahden kanssa kirjan, jonka nimeen jo tiivistyy teoksesta vahvasti välittyvä arastelematon eetos, paatos ja aatos: Rakkautta ja valoa – Tie hyvään tulevaisuuteen. ”…hyvää tulevaisuutta ei ole ilman rakkautta…tarvitaan avaralle ulottuvaa rakkautta. Rakkaus on kuin vesi. Ilman sitä ei elämän edellytyksiä ole. Rakkaus saa ihmisen haltioitumaan elämästä ja leiskumaan jumalallista kipinää”.

Maailmassa, jossa ruokitaan entistä näkyvämmin kyynisyyttä ja itseensä käpertymistä, tarvitaan Salosen ja Kurenlahden kaltaisia ihmisiä, jotka häpeilemättä pyrkivät ja innostavat pitämään hyvästä kiinni. Kuten kirjoittajat toteavat, puhe rakkaudesta ja korkeammista päämääristä ei tarkoita todellisuuden varjojen kieltämistä: ”…pahuus, kuolema tai sairaudet eivät ole maailmasta poistumassa – mutta kyse on sen tiedostamisesta, minkälaisten voimien kukoistamiseen ja voittokulkuun halutaan omaa jokapäiväistä elämää liittää ja minkä puolesta päätetään pinnistellä”.

Meidän on kirkkona helppo liittyä edellä sanottuun ja syytä liittyä yhteen niiden kanssa, jotka haluavat puolustaa hyvää. Kristuksen ruumiin jäsenyys on jatkuvaa kutsua sellaiseen yhteisöelämään, jossa pyritään voittamaan paha hyvällä. Kaikenlaisten uhkakuvien edessä tehtävämme kirkkona on pitää kiinni muutoksen toivosta ja toivottavasta muutoksesta. Muuttuvissa ja muutettavissa olosuhteissa on hyvä yhdistää voimia niiden kanssa, jotka edistävät hyvää.

Kirkkohallitus on liittynyt oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toteuttamaan kansalliseen Olen Antirasisti -kampanjaan. Kuten kampanjasivulla todetaan: ”Rasismin passiivinen vastustaminen ei riitä. Rasismista vapaata Suomea luodaan puuttumalla aktiivisesti rasistisiin tekoihin”. Kampanja on kaksiosainen: 13.–26.9.2021 ja 24.1.–6.2.2022.

Kirkkomme diakoninen ydin ilmenee parhaimmillaan ”haavoittuvassa elämäntilanteessa olevan ihmisen apuna ja tukena, oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan edistämisenä, välittävien yhteisöjen rakentamisena sekä luomakunnan varjelemisena”. Oheisen linkin takaa löydät lisää diakonisen toiminnan periaatteista ja suuntaviivoista.

Virkistäviä syystuulia toivottaen

Kalle Kuusimäki

Johtaja

Diakonia ja sielunhoito