Satakunnassa sote-srk-verkostoyhteistyössä on tekemisen meininki

Pöydälle on asetettu piirroksia, joissa on taloja ja ihmisiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja toimintauudistusta tehdään kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden johdolla. Kolmas sektori ja seurakunnat ovat mukana sidosryhmäyhteistyössä. Porin ev.lut. srky yhteisenseurakuntatyön toimijat tuottavat ja kehittävät asiakaslähtöisiä palveluja satakuntalaisille. Yhteisesti sovitut tulevaisuuden askelmerkit kirjataan Kumppanuus- ja Osallisuusasiakirjoihin, jota päivitetään aluevaltuustokausittain.

Diakoniatyöntekijät yhteiskehittämässä sotepalveluita

Sidosryhmäyhteistyö on vahvistanut seurakuntapalveluiden toimijuutta. SataSoten Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sote -hankkeisiin on kutsuttu mukaan hengellisentyöntekijöitä. Lähipalveluiden vahvistaminen on olennainen osa uudistusta. Jotta se onnistuu, tarvitaan paljon keskustelua ja yhteistyötä eri ammattilaisten kesken sekä palveluja käyttävien kanssa. Olemme perustaneet alueellisen sote- ja diakoniatyöntekijöiden työryhmän, jossa on jäseninä diakoniatyöntekijät sekä perusturvien kotisairaaloiden hoitajia. Ryhmä tukee alueellista jalkauttamista mm. saattohoidon ja OLKA-toimintamallin vapaaehtoistoiminnan laajentamiseksi koko maakunnan hyte-keskuksiin. Toimintatavat tukevat ja antavat apua ihmisille siellä missä he ovat. Toimintojen yhteiskehittäminen toteutetaan tiedolla johtaen ja tulevaisuuteen suunnaten.

Ennaltaehkäisevän työn asiantuntemus

SataSotessa yhtenä painopisteenä on ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö. Seurakuntapalvelut on mukana mm. itsemurhien ehkäisyhankkeessa, kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisessä ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistamisessa, jossa hyödynnetään kasvatuksen asiantuntijuutta.

Seurakunnan asiantuntemus on mukana myös kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisessä. Seurakuntien edustajat ovat asiantuntijoina ja tuomassa osaltaan mukaan ”ihmisen ääntä” kehitettäessä sote-palveluja hyte-organisaatioihin. Olen vahvasti sitä mieltä, että ilman kirkon työntekijöitä, ihmisten tarpeisiin hyvinvointialueilla ei pystyttäisi vastaamaan kokonaisvaltaisesti.

Kotiin annettavat palvelut erityisosaamisalueena

Sote-uudistuksen kehittämisen keskiössä on ihminen. Monitoimijainen ja moniammatillinen yhteistyö vahvistaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Edelleen tullaan lisäämään kotiin annettavien palveluiden määrää. Toimintaympäristönä koti ei ole kirkontyöntekijälle outo paikka. Palveluita on jo aikaisemminkin viety asiakkaan lähelle.

Diakoniatyöntekijöiden erityisosaaminen näkyväksi

Olemme täällä palvelemassa ihmisiä, joiden asiat ovat syystä tai toisesta huonosti. Olemme heitä varten toteuttamassa lähimmäisenrakkautta.

Me diakoniatyöntekijät pystymme tukemaan ja auttamaan kokonaisvaltaisesti hädässä ja haavoittuvassa asemassa tai elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Meidän kannattaa tätä vahvuutta tuoda aina esiin. Luottamus on saavutettu ja me olemme siitä ylpeitä. Tärkeää on jatkaa oman toiminnan ja ammattitaidon kehittämistä ulospäin. Me olemme täällä palvelemassa ihmisiä. Ihmisiä, joiden asiat ovat syystä tai toisesta huonosti. Me olemme heitä varten, toteuttamassa kirkon tehtäväksi annettua lähimmäisenrakkautta.

Heli Lukka

Yhteisödiakonia

Porin seurakuntayhtymä

Kuva: Congerdesign / Pixabay