Pääkirjoitukset

 • Elämme kovia aikoja, ystävä hyväElämme kovia aikoja, ystävä hyvä
  Aku Ankan puhuvan koiran yksitotisesti toistama toteamus on muuttunut usein toistetuksi lentäväksi lauseeksi. Väittämä on toki suhteellinen, ja sitä käyttävät myös sen useimmiten itsekin ymmärtävät. Monien mielestä elämme kovia tai ainakin koventuvia aikoja. Monelle tämä aika herättää huolta. Osa puolestaan perustelee poliittisia päätöksiä kovilla ajoilla tai vielä kovempien aikojen ehkäisyllä. Näyttää kuitenkin siltä, että ajat ovat ...
 • Rukoileva ja vaikuttava kirkko?Rukoileva ja vaikuttava kirkko?
  Piispat julkaisivat hiljan pienen kirjasen nimeltään Rukouksen kaipuu – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen puheenvuoro 2023. Kehottavatko ja keskittyvätkö piispat vain rukoilemaan, kun maailma ympärillä palaa? Piispainkirjeessä tahdotaan nähdä rukous todellisuuspaon sijaan suuntautumisena ulospäin: ”Rukous ei ole todellisuudesta pakenemista vaan maailman katsomista rehellisesti. Syventyvä rukous muuttuu käytännölliseksi: se suuntautuu ulos omasta minästä, kohti toisia ihmisiä, luomakuntaa ja maailmaa. ...
 • Hallituksen suunnitelmat herättävät kritiikkiäHallituksen suunnitelmat herättävät kritiikkiä
  Kirkkohallitus on kritisoinut pääministeri Orpon hallituksen lakiesityksiä. Myös tapaa, jolla lausuntojen laatimiseen ei anneta riittävästi aikaa, on laajalti ihmetelty. Kyseinen toiminta ei viesti sen enempää huolellisesta lainvalmistelusta kuin aidosta pyrkimyksestä vuoropuheluun yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Näyttää siltä, että hallitus heikentää toimillaan jo entuudestaan heikommassa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Meillä kirkkona on oikeus – ja myös velvollisuus – ...
 • Hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita?Hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita?
  Kesän varsin kuohuvassa mediameressä pulpahti pintaan yksi kiintoisa kirjoitus jo pidempään vahvistuneesta ilmiöstä ja ajattelutavasta. Tuon näkemyksen mukaan myönteisellä itsepuheella ja asenteella ihminen saa ”universumin” palvelemaan itseään. Ajattelussa haluamispuhe kohdistetaan konkreettisiin asioihin, esimerkiksi uuteen työpaikkaan tai tonnin parempaan palkkaan. Tätä ajattelutapaa on kutsuttu mm. ”manifestoinniksi” ja ”vetovoiman laiksi”. Ajattelu ilmentää toisaalta uushenkisyyttä toisaalta ihmiskäsitystä, jossa ...
 • Visiona vahvasti välittävä SuomiVisiona vahvasti välittävä Suomi
  Hallitusohjelma, Vahva ja välittävä Suomi, valmistui pitkällisen väännön tuloksena ja herätti jo ennen julkistamistaan kovaa kritiikkiä. Näyttää siltä, että perustuslakia vasten koetellaan tälläkin kertaa useampia suunniteltuja toimia. Ei ole myöskään varmaa, että suunniteltujen toimenpiteiden yhteisvaikutus tuottaisi esimerkiksi tavoiteltua taloudellista säästöä. Aiemmat savotat ovat opettaneet, että laadukkaaseen ja kattavaan vaikutusarviointiin kannattaa panostaa varhain. On tarpeen ymmärtää paremmin myös ...
 • Rukoile – ja tee rauhantyötäRukoile – ja tee rauhantyötä
  Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat häikäilemättömyydessään järkyttäneet ja samalla yhdistäneet ihmisiä yli rajojen. Uhkakuvia on herännyt myös koskien Suomen turvallisuutta. Uhkakuvat ovat herättäneet itsessäni muistikuvia 1970-luvun loppua leimanneesta ydinsodan pelosta ja siitä, miten eräät uskonnolliset toimijat ratsastivat häikäilemättä tuolla pelolla. Kaduilla jaettiin traktaatteja, joissa ihmisiä ahdistettiin lopunaikojen kuvastoilla. Järkyttävät uutiset tunkeutuvat väkisinkin ihon alle. Median tehtävä on ...
 • Diakonia kasautuvien muutosten aikakaudellaDiakonia kasautuvien muutosten aikakaudella
  Elämme kiihtyvää ja kiihdyttävää kasautuvien kriisien ja muutosten aikaa. Ympäristökriisin rinnalla koronapandemia on haastanut ennennäkemättömiin globaaleihin toimiin ja muutoksiin. Nyttemmin Ukrainan sota ja sen myötä entisestään tihentynyt arvaamattomuuden ja häikäilemättömän politiikan aika hämmentävät ja pelottavat niin yksilöitä kuin yhteiskuntia. Kirkon diakoniaa kutsutaan erilaisten kriisien keskellä toimimaan ja vastaamaan akuuttiin hätään. Jo perinteisiksi muodostuneet toimintatavat ja siihen ...
 • Taakkoja kantava ja ihmisiä rauhoittava kirkkoTaakkoja kantava ja ihmisiä rauhoittava kirkko
  Matteuksen evankeliumin tutussa ja usein ehtoollisen yhteydessä kuullussa kohdassa (11:28) Jeesus kutsuu raskautettuja luokseen: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon”. Jeesus jatkaa: ”Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon”. Monet muistavat tämän vanhan käännöksen mukaisessa muodossa, jossa Jeesus ...
 • Reformaatiosta transformaatioon – uudistumaan ja uudistamaan kutsuttu kirkkoReformaatiosta transformaatioon – uudistumaan ja uudistamaan kutsuttu kirkko
  Enää emme vietä uskonpuhdistuksen muistopäivää. Kirkolliskokouksen tuoreen päätöksen mukaisesti vietämme reformaation päivää. Näin halutaan välttää ekumeenista joukkuehenkeä latistava asenne, joka opin puhdistamiseen viittaavalla ilmauksella on tahtomatta ja monesti myös tarkoituksella ollut. Kun uskonpuhdistuksen juhlapyhästä myös puhuttiin aiemmin taaksepäin katsovana muistopäivänä, reformaation päivästä on pudotettu tuo muisto-sana pois. Näin korostetaan tulevaisuuteen katsovaa kirkon uudistumista. Tämä on ...
 • Tie hyvään tulevaisuuteenTie hyvään tulevaisuuteen
  Epätoivoa ja ahdistusta lietsovien viestien keskellä on hyvä kuulla myös toisenlaista puhetta ja ajattelua. Erityisen vaikuttavaa puhe on silloin, kun sitä kuulee yllättävältä taholta ja sellaisella tavalla, jota korva on tottunut kuulemaan enemmän kirkollisen kaunopuheisuuden ja ylevän hyväntahtoisuuden foorumeilla. Professori Arto O. Salonen on kirjoittanut yhdessä uskonnontutkija Mikko Kurenlahden kanssa kirjan, jonka nimeen jo tiivistyy teoksesta ...