Pääkirjoitukset

 • Rukoile – ja tee rauhantyötäRukoile – ja tee rauhantyötä
  Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat häikäilemättömyydessään järkyttäneet ja samalla yhdistäneet ihmisiä yli rajojen. Uhkakuvia on herännyt myös koskien Suomen turvallisuutta. Uhkakuvat ovat herättäneet itsessäni muistikuvia 1970-luvun loppua leimanneesta ydinsodan pelosta ja siitä, miten eräät uskonnolliset toimijat ratsastivat häikäilemättä tuolla pelolla. Kaduilla jaettiin traktaatteja, joissa ihmisiä ahdistettiin lopunaikojen kuvastoilla. Järkyttävät uutiset tunkeutuvat väkisinkin ihon alle. Median tehtävä on ...
 • Diakonia kasautuvien muutosten aikakaudellaDiakonia kasautuvien muutosten aikakaudella
  Elämme kiihtyvää ja kiihdyttävää kasautuvien kriisien ja muutosten aikaa. Ympäristökriisin rinnalla koronapandemia on haastanut ennennäkemättömiin globaaleihin toimiin ja muutoksiin. Nyttemmin Ukrainan sota ja sen myötä entisestään tihentynyt arvaamattomuuden ja häikäilemättömän politiikan aika hämmentävät ja pelottavat niin yksilöitä kuin yhteiskuntia. Kirkon diakoniaa kutsutaan erilaisten kriisien keskellä toimimaan ja vastaamaan akuuttiin hätään. Jo perinteisiksi muodostuneet toimintatavat ja siihen ...
 • Taakkoja kantava ja ihmisiä rauhoittava kirkkoTaakkoja kantava ja ihmisiä rauhoittava kirkko
  Matteuksen evankeliumin tutussa ja usein ehtoollisen yhteydessä kuullussa kohdassa (11:28) Jeesus kutsuu raskautettuja luokseen: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon”. Jeesus jatkaa: ”Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon”. Monet muistavat tämän vanhan käännöksen mukaisessa muodossa, jossa Jeesus ...
 • Reformaatiosta transformaatioon – uudistumaan ja uudistamaan kutsuttu kirkkoReformaatiosta transformaatioon – uudistumaan ja uudistamaan kutsuttu kirkko
  Enää emme vietä uskonpuhdistuksen muistopäivää. Kirkolliskokouksen tuoreen päätöksen mukaisesti vietämme reformaation päivää. Näin halutaan välttää ekumeenista joukkuehenkeä latistava asenne, joka opin puhdistamiseen viittaavalla ilmauksella on tahtomatta ja monesti myös tarkoituksella ollut. Kun uskonpuhdistuksen juhlapyhästä myös puhuttiin aiemmin taaksepäin katsovana muistopäivänä, reformaation päivästä on pudotettu tuo muisto-sana pois. Näin korostetaan tulevaisuuteen katsovaa kirkon uudistumista. Tämä on ...
 • Tie hyvään tulevaisuuteenTie hyvään tulevaisuuteen
  Epätoivoa ja ahdistusta lietsovien viestien keskellä on hyvä kuulla myös toisenlaista puhetta ja ajattelua. Erityisen vaikuttavaa puhe on silloin, kun sitä kuulee yllättävältä taholta ja sellaisella tavalla, jota korva on tottunut kuulemaan enemmän kirkollisen kaunopuheisuuden ja ylevän hyväntahtoisuuden foorumeilla. Professori Arto O. Salonen on kirjoittanut yhdessä uskonnontutkija Mikko Kurenlahden kanssa kirjan, jonka nimeen jo tiivistyy teoksesta ...
 • Korona-ajan oppejaKorona-ajan oppeja
  Olemme oppineet reilun vuoden aikana paljon itsestämme, toisistamme ja toisin toimimisen mahdollisuuksista. Kun nyt elättelemme toivetta koronapandemian taltuttamisesta ja paluusta normaaliin tai siirtymisestä uuteen normaaliin, on hyvä arvioida, mitä opittua ja millaisia muutoksia voimme nyt kantaa mukanamme. Ja mitä meidän on tarpeen kehittää eteenpäin. Jos aiemmin oli joissain työyhteisöissä pohdittu, missä määrin uskalletaan siirtyä kohti monipaikkaista ...
 • Kokeilemalla kehittäminen – avoin valtakirja häsläämiseen?Kokeilemalla kehittäminen – avoin valtakirja häsläämiseen?
  Kokeilemalla kehittäminen on läpäissyt myös kirkon kokeilukulttuuripuheena. Ajatus ei ole välttämättä pysynyt aina puheen mukana kyydissä. Niin kuin usein muotivirtausten myötä, myös tässä trendisanasto rantautuu ensin ja itse ajattelu myöhemmin perässä. Turhan usein puhe kokeilukulttuurista on paljastunut häsläämiseksi, toiminnan omapäiseksi kehittämiseksi, jossa perustelujen heikkous ja tiedon aliarvostaminen on verhottu kokeilemalla kehittämisen retoriikkaan. Erilaisia etenemisvaihtoehtoja vaikutuksineen ei ...
 • Pelastus ja yhteiskuntaPelastus ja yhteiskunta
  Vuoden 2022 synodaalikokousten yhteiseksi teemaksi on sovittu ”Pelastus”. Vaikka tapahtuma onkin ollut luonteeltaan lähinnä pappien (ja lehtorien) virittymiskokous, itse teema sopisi erinomaisesti koko kirkon yhteiseksi vuositeemaksi. Edellisellä kerralla tuotettu synodaalikirja jaettiin kustannussyistä vain hiippakuntien papeille ja lehtoreille. Tällä kertaa saattaisi olla hyvä harkita sitä, että tuotettava teos olisi kaikkien kiinnostuneiden luettavissa sähköisenä versiona. Ja ehkä pohtia ...
 • Kumppanuuteen kutsuva kirkkoKumppanuuteen kutsuva kirkko
  Vuoden jatkunut koronamaraton on haastanut ja edistänyt seurakuntien, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä. Kolmen viikon sulkutilan toivotaan nyt tyynnyttävän huolestuttavaksi kasvaneen kolmannen korona-aallon. Jos näin ei käy, pahimmilla korona-alueilla turvaudutaan todennäköisesti ulkonaliikkumiskieltoon. Jos tähän päädytään, seurakuntien, kuntien ja järjestöjen tarjoamat tukitoimet korostuvat entisestään. Vuosi sitten koronan ensiaalto herätti suomalaisissa laajaa ja vahvaa yhteisvastuullisuutta ja ...
 • Niin kuin Jumalaa ei olisiNiin kuin Jumalaa ei olisi
  Kulunut poikkeuksellinen vuosi on kohta päättymässä. Koronapandemia on vaikuttanut elämäämme tavalla, jota ei kukaan osannut aavistaa vuosi sitten. Kirkon piirissä olemme vahvistaneet joitain poikkeustilanteessa hyviksi havaittuja toimintoja, kuten esimerkiksi ruoka- ja keskusteluapua, ja samalla kehittäneet uusia, etenkin digitaalisia kohtaamisen ja kanssakäymisen muotoja. Uusi Ovet auki -strategia (ks. linkki) kehottaa meitä kirkkona kohdistamaan ”diakoniaa entistä vahvemmin sinne, ...