Walk in -terapia täydentää yhteiskunnan palveluverkostoa

Walk in terapian logo, jossa sanan Walk L-kirjain on tennari. Walk in on seurakuntien palvelu, jossa nuori voi tavata terapeutin ilman ajanvarausta.

Uudelle paikkakunnalle muuttanut opiskelija sai elämänsä ensimmäisen ahdistuskohtauksen, eikä ketään ollut auttamassa. Nuori mies päättää, ettei halua olla enää vihainen. Raittiutta tavoitteleva kuntoutuva addikti kokee erokriisin. Nuori aikuinen on menettänyt elämänilon ja hukannut suunnan. Seuraavaan tapaamiseen psykoterapeutin kanssa on vielä neljä päivää, eikä nuori usko pärjäävänsä niin kauan itse. Kaikkea tätä ja paljon muuta kohdataan walk in -terapian vastaanotoilla joka viikko. Myös valtakunnan median viikoittaiset uutiset nuorten mielen hyvinvoinnin järkkymisestä kertovat yhteisestä hädästä. Walk in -terapiatoiminta on lähtenyt leviämään nopeasti ja ilmeisen hyvästä syystä.

Yhteisvastuukeräys 2023 kiinnittää huomion nuorten pahoinvointiin. Varoista 20% ohjataan nuorten väkivallantekojen sovittelutyöhön Aseman lapset ry:n kautta, 60% ohjataan lasten ja nuorten koulutukseen Keniassa Kirkon ulkomaanavun kautta ja 20% nuorten tukemiseen seurakunnissa. Walk-in -terapia on yksi seurakuntien työtavoista tukea nuoria.

Käynti kerrallaan

Walk in on malli organisoida ja toteuttaa “käynti kerrallaan” -terapiatyöskentelyä (eng. single session therapy). Käynti kerrallaan -terapian juuret ovat pitkät, ja erityisesti Pohjois-Amerikassa sitä on käytetty jo useamman kymmenen vuoden ajan. Pelkästään Ontarion provinssissa Kanadassa on yli 80 walk in -vastaanottoa.

Sinänsä provosoiva ajatus siitä, että koko terapia voikin olla vain yhden tapaamisen mittainen, perustuu vankkaan tutkimukseen. Aikaisemmin terapiakentällä saatettiin ajatella, että jos asiakas käy vain yhdessä tai kahdessa istunnossa, on hänellä vaikeuksia sitoutua hoitoon. Terapeutit eivät kuitenkaan tutkimusten mukaan ole erityisen hyviä arvioimaan ennalta sitä, kuka tulee terapiaan uudelleen ja kuka ei. Kun asiaa selvitettiin asiakkailta itseltään, huomattiin, että iso osa heistä olikin saanut jo tarvitsemansa avun. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 88% asiakkaista sai merkittävää apua käynti kerrallaan -terapiasta.

Walk in -terapian lähtökohta on asiakkaan omat toiveet. Asiakas päättää sekä siitä, mitä istunnossa käsitellään että siitä, mitä istunnossa halutaan saada aikaiseksi. Kun tähän yhdistetään se seikka, että asiakas pääsee istuntoon nopealla aikataululla, on lähtökohta työskentelylle hedelmällinen. Istunnon  mahdollinen ainutkertaisuus kannustaa terapeuttia auttamaan asiakasta saamaan mahdollisimman paljon irti juuri tästä istunnosta.  On selvää, ettei tämäkään toimintamalli ole vastaus kaikkiin kysymyksiin tai sovi jokaisen asiakkaan toiveisiin. Käynti kerrallaan -terapia ja sen walk in -toteutus tuovat kuitenkin hyvän täydennyksen mielen hyvinvoinnista huolehtivien palveluiden kentälle. Pyrkimyksenä on, ettei avun tarpeesta tule hoidon tarvetta.

Ymmärrys mahdollisuudesta luo toimintaa

Kirkolle walk in -terapia tarjoaa tuhannen taalan paikan olla ajassa kiinni. Moni meistä työntekijöistä muistaa edelleen 360-tutkimuksen karmaisevan tuloksen, jossa todettiin, että usealla paikkakunnalla noin 50% täysi-ikäisistä ajatteli, että kirkko on yhdentekevä. Ei siis ärsyttävä, vihaa herättävä tai välittömästi purettava, vaan yhdentekevä. Yleinen välinpitämättömyys kirkon sanomasta ja toiminnasta kertoo, että emme ole osanneet vastata aikuisväestön tarpeisiin. Tarve tukea nuorten ja nuorten aikuisten mielen hyvinvointia on kuitenkin yksi niistä harvoista asioista, joista valtakunnassa ollaan yksimielisiä.

Usein me kirkkoa sisältä päin katsovat ajattelemme, että kirkko on byrokraattinen, jäykkä ja hidasliikkeinen. Ja ajoittain tämä pitääkin paikkansa. Itse kuitenkin pidän tätä meidän itsemme luomana illuusiona. TE-palveluiden tai sosiaaliviranomaisten työtä seuratessa oppii, mitä todellinen byrokraattisuus ja jäykkyys rakenteissa tarkoittaa. Meillä on kirkossa kaikki mahdollisuudet toimia joustavasti ja ketterästi. Kyse on lopulta kuitenkin meidän päätöksistämme ja rohkeudestamme tehdä.

Walk in -terapian asiakkaat raportoivat saaneensa uusia näkökulmia, löytäneensä helpotusta arkeen ja sen ongelmiin, oppineensa uusia taitoja, oivaltaneensa itselleen merkityksellisiä asioita, tunnistaneensa voimavarojaan, selkeyttäneensä elämäänsä ja, ehkä tärkeimpänä, löytäneensä jälleen toivon. Lyhyen historiansa aikana palvelu on osoittautunut paitsi tarpeelliseksi, mutta myös toimivaksi. Tämä hyvä on mahdollistunut ympäri maata toimivien kirkon työntekijöiden ja heidän yhteistyökumppaneidensa ketterällä ja rohkealla toiminnalla. He ovat ottaneet käyttöön uuden toimintamallin, kouluttaneet työntekijöitä kalliilla täydennyskoulutuksilla, kehittäneet uusia vapaaehtoistyömalleja ja astuneet uudelle maaperälle. Reilussa vuodessa maahamme syntyi 15 walk in -terapian toimipistettä. Myös walk in -terapian serkku, matalan kynnyksen keskusteluapu walk in talk toimii jo melkein yhtä monessa sijainnissa. Ei kuulosta kovin byrokraattiselta, jäykältä tai hidasliikkeiseltä. Kaiken taustalla on toki yhteinen hätä nuorten hyvinvoinnista, mutta ennen kaikkea ymmärrys siitä, että me pystymme auttamaan. Loppu kiteytyykin päätökseen toimia rohkeasti. Mitä päätämme tulevaisuudessa?

————————————————————————————————————————-

Jos päätät liittyä talkoisiin ja walk in -terapia kuulostaa sopivalta käytännön ratkaisulta, niin älä epäröi ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Vastaanoton perustaminen on lopulta suoraviivaista tekemistä: hommataan terapeutit hyödyntämällä jo olemassa olevaa osaamista tai hankkimalla sitä lisää, valitaan käyttöön sopiva tila hyvällä sijainnilla ja lopulta kerrotaan vastaanotosta jokaiselle, joka suostuu kuuntelemaan. Walk in -vastaanoton perustaminen tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä yli organisaatioiden rajojen. Mukaan mahtuu tekijöitä kunnalta, hyvinvointialueilta, järjestöistä ja yrityksistä. Vapaaehtoistyön alustana molemmat walk in -mallit ovat juuri sitä, mitä olemme pohtineet jo vuosia: tehtäviä, joissa vapaaehtoinen pääsee käyttämään omaa erityisosaamistaan yhteisölle merkityksellisellä tavalla.

Tuomas Perkiö

Lasten ja nuorten keskus

Kirjoittaja työskentelee Lasten ja nuorten keskus ry:ssä Walk in -terapian hanketyöntekijänä, jonka työnä on auttaa vastaanottojen perustamisessa ja tukea jo olemassa olevien vastaanottojen työtä.