Rohkean kristillisyyden puolesta

Piispa Seppo Häkkisen tuore paimenkirje Rohkeasti kristitty (Kirjapaja 2019) on jatkoa kirjalle Rohkeasti luterilainen (2013). Kirjoitukset on muokattu saarnoista ja puheista sopimaan paimennettavien työntekijöiden lisäksi muille hengellistä ohjausta kaipaaville: ”Piispa on hengellinen johtaja…Toivon kirjan olevan luotettava opastaja nykyisenä hengellisesti ja uskonnollisesti monenkirjavana aikana”. Tavoite näkyy myös kirjan rakenteessa: jokainen luku alkaa katekismussitaatilla ja päättyy virren säkeistöön.

Häkkinen kirjoittaa selkeästi ja vakaasti laajasta kirjosta aiheita, jotka ovat läsnä arjen kristillisyydessä ja seurakuntatyössä sekä kirkon julkisilla keskusteluareenoilla. Kirja on jaettu neljään päälukuun Lohtu, Armo, Rauha ja Rohkeus. Diakoniset teemat läpäisevät luontevasti kirjan. Raamatun teksti yhdistyy ajankohtaiseen kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen haasteeseen. Hyvä esimerkki tästä on, kun Häkkinen avaa kertomusta sairaana miehen ja Jeesuksen kohtaamisesta Betesdan altaan luona. Jeesuksen esimerkki, pysähtyminen, toisen ihmisen näkeminen ja arvostava kohtaaminen, yhdistyy syrjäytymisen ja yksinäisyyden torjumiseen: ”Tarvitsemme maahamme välittämisen kulttuuria. Se on olemisen tapa, jossa ihminen on osallinen toisen ihmisen ymmärtävästä, hyväksyvästä ja ystävällisestä katseesta.” Betesdan, ”armon talon”, kertomus opettaa myös diakonianteologista ajatusta, miten Kristus tulee arjen keskelle rakkauden teoissa. Kertomus vanhasta Simeonista muistuttaa puolestaan, että kirkon tulee puolustaa vanhuksia ja ihmisarvoista elämää. Piispa Häkkinen tuo kuuluviin ”hylkysyrjässä” elävien, niin köyhien ja syrjäytyneiden kuin muuttotappioalueilla elävien äänen.

Kirjan rikasta antia ovat myös kertomukset, monet omakohtaisia, jotka kutsuvat lukijan mukaan ymmärtämään ihmisen elämää turvallisesta hengellisestä viitekehyksestä käsin. Kieli on selkeätä, teksti huoliteltua ja punnittua. Samalla se on vakaata hengellistä ohjausta tarvitsevalle sopivan turvallista ja tuttua. Ilahduttavaa on myös, että kirja on nidottu kestämään käyttöä.

Kalle Kuusimäki