Tukea rukouselämään

Pirjo Kantalan, Kaisa Karirannan ja Meri-Anna Hintsalan toimittama ja pitkälti myös kirjoittama Alkuja ja loppuja – Rukousten kirja (Kirjapaja 2021) on ehyesti ja huolellisesti sanoitettu teos opastamaan ja virittämään rukouselämää. Edellinen Rukousten kirja – arkeen ja juhlaan julkaistiin 2012.

Teoksen alussa avataan rukouksen, rituaalin ja siunauksen käsitteitä ja merkityksiä. Kirjan rukoukset ja raamatunkohdat jakautuvat kolmeen päälukuun: Alkuja, Keskikohtia ja Loppuja. Rukousten joukossa on myös rituaalien järjestämistä avittavia ohjeita ja aiheeseen liittyviä pohdintoja sekä suorempia meditaatiotekstejä.

Moni kokee kirjoitetut rukoukset hyödyllisiksi. Ne auttavat usein havaitsemaan ja sanoittamaan elämää, erilaisia elämäntilanteita, tunteita ja ajatuksia. Teoksessa vältetään vino rukouksen kautta opettaminen ja julistaminen. Monissa rukouksissa kuuluu kirjoittajan oma kokemus, pohdinta ja tasapainoilu. Henkilökohtaisuudesta huolimatta – tai ehkä juuri sen takia – ne tuntuvat tarjoavan lukijalle luontevia liittymäkohtia. Kirjan rukouksissa on kuultavissa radikaalin rehellisyyden ja hyväksynnän harjoittaminen (Meri-Anna Hintsala).

Teoksesta löytyy mm. ateistin aamurukous (Laura Lehtola), joka liittyy tai jonka voi liittää paitsi kokemukseen aiemman tottumuksen kantavasta merkityksestä myös uudempaan keskusteluun nk. uskonnottomasta henkisyydestä ja sen hyödyllisyydestä (esim. Sam Harris). Kirjan toimittajat viittaavat Simone Weilin ajatukseen ”Rukous on vain tarkkaavaisuutta puhtaimmassa muodossaan”, joka voi olla todellisuuden havaitsemista Jumalan luomakuntana. Mutta Jumalaan uskomattomalle tai uskossaan epävarmalle rukoileminen voi olla myös tarkkaavaisuuden harjoittamista yrityksenä tavoittaa edes itsensä ja itselle merkitykselliset asiat elämässä.

Teos on toimitettu erittäin hyvin, kirjan rukoukset ja muut tekstit muodostavat ehjän ja monipuolisen kokonaisuuden. Teoksessa elämää tarkataan eri näkökulmista kaihtamatta vaikeitakaan asioita. Uskoisin, että tämä teos tarjoaa mainiota tukea niin seurakuntien työntekijöille kuin kelle tahansa hengellisyyttä ja henkisyyttä elämässään harjoittavalle ja tunnustelevalle kanssakulkijalle.