Kohta 50-vuotias Saapas toimii nuorten ehdoilla vapaaehtoisten voimalla

Saapas on joka solultaan nuorisodiakoniaa”, sanoo ensimmäisen ruotsinkielisen saapasryhmän perustajiin kuuluva diakoni Milja Westerlund

Palveluoperaatio Saapas täyttää ensi vuonna 50. Se on kasvanut, kehittynyt ja uudistunut vuosien varrella ja tarjoaa tänä päivänä monia eri työmuotoja diakonisen nuorisotyön tarpeisiin.

Saappaan tarina on kantanut pitkälle, sillä se menee sinne, missä nuoret jo ovat ja tunnustelee herkästi uusia paikkoja toiminnalle. Saapas tekee ainoana toimijana Suomessa etsivää nuorisotyötä somealustoilla Suomi24:ltä TikTokiin. Tänä vuonna Saappaassa aloitetaan myös tehostetun nuorisotyön täydentäjäksi tarkoitetun KriisiSaappaan pilotointi ja kouluihin suunnatun KouluSaappaan kehittäminen pilottipaikkakuntien kanssa.

“KouluSaappaassa kehitetään ja kokeillaan tapoja, joilla turvalliset ja koulutetut Saappaan vapaaehtoiset voivat olla erityisesti yläasteikäisten nuorten tukena heidän arjessaan. Se ennaltaehkäisee osaltaan mielenterveyden haasteita, kun voi puhua turvallisten aikuisten kanssa. Saappaan tehtävä on olla nuoria varten ja mennä sinne missä nuoret ovat ja siksi kehitymme koko ajan. Saappaan toiminnan sydän ovat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät, joita ilman koko toimintaa ei olisi”, muistuttaa koko Saapas-toimintaa valtakunnallisesti koordinoiva Lasten ja nuorten keskuksen Ville Viljakainen.

Saappaan koulutetut vapaaehtoistyöntekijät ovat toiminnan ehdoton vahvuus. Heidän joukostaan nuoret voivat löytää itselleen turvallisen aikuisen hyvin eri ikäisten ja erilaisella elämänkokemuksella. Vapaaehtoisia tukevat Saapas-ryhmien vastaavat ohjaajat, jotka ovat seurakuntien tehtäväänsä nimeämiä henkilöitä. Paikallisesti myös kunnat voivat toimia Saappaan vetovastuussa.

Saappaan idea nousee suoraan kirkon diakonisesta perustehtävästä. Nuoret kohdataan aidosti heidän elämäntilanteissaan ja heidän ehdoillaan. Saapas on tunnettu toimija ja nuoret ottavat vapaaehtoiset työntekijät hyvin vastaan sekä arvostavat Saappaan tapaa olla heidän kanssaan. Ehdoton etu toiminnassa on myös laaja valmis taustaorganisaatio koulutuksineen, vuosittaisine tapaamisineen ja materiaaleineen.

Saapastoiminta käynnistyi kaksikielisenä Sipoossa

Saapastoiminta muokkautuu joustavasti paikkakunnan ja toiminnasta vastaavan seurakunnan koon ja toiminnan tarpeiden mukaan. Alueelle voidaan suunnitella jotakin tiettyä Saappaan toimintatapaa tai tarpeen mukaan kaikkia Saapas-työn muotoja. Kaikki toiminnan aloittamiseen ja pyörittämiseen liittyvä koulutus, materiaali ja tuki on maksutonta, sillä toimintaa tuetaan Veikkausvaroista.

Sipoon ruotsinkielisessä seurakunnassa on yksi uusimmista Saapas-ryhmistä. Seurakunnan diakoni Milja Westerlund kertoo, että idea toiminnasta lähti liikkeelle kunnassa toimivasta Nuorisokumppanuus-työryhmästä, joka kerää nuorten parissa toimivia tahoja yhteen koulumaailmasta, perhepalveluista, poliisista ja vapaa-ajantoimesta.

​”Päätimme luoda kiinnostuneille mahdollisuuden toimintaan koulutuksineen ja sitä lähtivät suunnittelemaan nuorisotoimen erityisnuorisotyöntekijät ja seurakunnista nuorisotyönohjaaja ja diakoni. Aika selvästi oli kypsä ja vapaaehtoisia löytyi hyvin. Vapaaehtoislähtöisyys määritteli myös sen, että halusimme antaa heidän päättää, tehdäänkö homma Saappaana, vai muuten vaan. Koko porukkamme koki, että juuri Saappaana toimiessamme saisimme parhaat mahdolliset perustat ja tulevaisuudennäkymät hommalle.”

Ensimmäinen kausi Sipoossa mennään KatuSaappaan kuvioissa ja tulevaisuudessa KriisiSaapas otetaan palettiin mukaan. Aika näyttää syntyykö kuntaan myös Saapas-kahvilaa tai NettiSaapasta.

Vapaaehtoiset löytyivät toimintaan mukaan verkosta: somesta, kunnan ja seurakuntien nettisivujen kautta sekä erityisesti yläkouluikäisten ja kahden tiiviimmän taajaman alakoululaisten vanhemmille lähetetyillä Wilma-viesteillä.

Milja kokee, että Saappaasta on myös etua hänen työhönsä diakoniassa ja toisinpäin.

“​Olen koko 15-vuotisen työtaipaleeni herätellyt diakonista vastuuta sekä nuorten että aikuisten ympyröissä. Lempiaiheeni vieraillessani jokaisella riparilla diakoniapakettini kanssa on lähimmäisenrakkaus ja kaikki, mitä se käytännössä merkitsee. Koen, että Saappaan kautta saan todella elää sanoja teoiksi ja vietyä sen kaiken kaduille. Jokainen Saappaassa toimiva toivottavasti näkee jokaisen ihmisen mittaamattoman arvokkaana, pyhänä kaiken skäbänkin alla, ja sitä me olemme kaduillakin välittämässä! Se miten Saapas kohtaa nuoria, on joka solultaan nuorisodiakoniaa. Diakonina taas saan enemmän mahdollisuuksia yhteyden luomiseen sekä nuoriin, että ajan myötä luultavasti joihinkin perheisiinkin.”

Saappaalla on monta työmuotoa

Palveluoperaatio Saapas on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyötä. Lasten ja nuorten keskus koordinoi Saappaan toimintaa valtakunnallisesti.

NettiSaapas on uraauurtava toimija verkossa tapahtuvassa etsivässä nuorisotyössä. NettiSaapas menee nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja kuuntelee, mitä nuorilla on mielen päällä. Tällä hetkellä etsivää toimintaa on Suomi24:llä, Youtubessa, Instagramissa, TikTokissa ja lisäksi NettiSaappaan vapaaehtoiset päivystävät Tukinetin SaapasChateissa..

KatuSaappaan vapaaehtoisilla on aikaa kaduilla juuri niille nuorille, jotka tarvitsevat huolenpitoa, apua tai juttukaveria. KatuSaapas toimii päivystämällä pääasiassa viikonloppuisin asuma-alueilla ja nuorten kokoontumispaikoissa. KatuSaappaan vapaaehtoiset päivystäjät kulkevat nuorten rinnalla kaduilla kuunnellen, auttaen ja opastaen. KatuSaappaan yhteydessä toimii lisäksi SaapasKahvila Lapinlahdella, Varpaisjärvellä, Kajaanissa, Sotkamossa, Hattulassa ja Espanjan Fuengirolassa.

FestariSaapas on läsnä suurtapahtumissa auttamassa ja kuuntelemassa apua tarvitsevia nuoria. FestariSaapas toimii suurtapahtuman järjestäjän kanssa yhteistyössä rakentaen festarialueelle toimivaa auttamisjärjestelmää nuorille. Saapas nähdään usein ensiapuyksikön yhteistyökumppanina.

KriisiSaapas tarjoaa apua sellaisissa tilanteissa, kun jokin akuutti kriisi kohtaa paikkakuntaa tai kaupunginosaa ja koskettaa useita tai lähes kaikkia alueen nuoria. Pienillä paikkakunnilla tällainen kriisi saattaisi olla esimerkiksi liikenneonnettomuus, jossa menehtyy joku tai joitain nuoria, isommilla paikkakunnilla KriisiSaapasta tarvittaisiin esimerkiksi suuronnettomuuden tai kouluväkivaltatilanteen sattuessa.

Lisätietoja: saapas.fi

Tapu Sirkka

Lasten ja nuorten keskus ry

Koordinaattori

ulkopuolisuuden ehkäisy, moottoripajatoiminta, seksuaalikasvatus

Kuva: VideoVille