Yhteisöelämässä kehkeytyvä diakonia

Värikkäitä pelinappuloita pöydällä erilaisissa ryhmissä.

Yhteisöllisen diakoniatyön pitkäjänteinen esiin nostaja ja kehittäjä Katri Valve nostaa Diakonia. Nyt. -kirjan artikkelissaan esiin tärkeitä näkökulmia yhdessä tekemisestä ja osallisuuden edistämisestä diakoniatyön vahvistuneena pohjavireenä.

Liityn monessa kohtaa Katrin ajatuksiin kehittämistyöstä, jossa toimintaympäristön muutoshaasteiden keskelle raivataan riittävästi tilaa tarkastella työtä ja sen painopisteitä tyhjältäkin pöydältä. Tämä haastaa sekä johtajuutta että jokaista yksittäistä työntekijää asettumaan työn tarkasteluun monelle uudella tavalla. Johtajuudelta tämä vaatii riittävää malttia ja ajan antamista, että uudenlaisen otteen ja näkökulmien myötä rakentuvat uudet strategialinjaukset saadaan siirtymään toimivalla tavalla operatiiviseen työhön.

Yksittäistä työntekijää tämä haastaa toimimaan eräänlaisessa ei-tietämisen tilassa, jossa annetaan sijaa asioiden kehittymiselle yhteisen oppimisprosessin kautta. Kehittämiselle on oleellista edetä kokeilujen kautta niin, että jokainen työntekijä uskaltautuu keskeneräisyyden sietämiseen ja antamaan muutosprosessille tarpeeksi aikaa kehkeytyä.

Haaste toimia ei-tietämisen tilassa, jossa annetaan sijaa asioiden kehittymiselle yhteisen oppimisprosessin kautta.

Valve ottaa tällaisen kehittämistavan esimerkiksi Vantaalla uraauurtavasti kehitetyn Cable -yhteisövalmennuksen, jota olen Vantaan innoittamana ollut itsekin toteuttamassa Helsingissä erilaisin sovelluksin säännöllisesti vuodesta 2011 alkaen. Yhteisövalmennuksen kansalaisosallisuutta lisäävät ja seurakunnan toimintaa kehittävät kokemukseni ovat olleet rohkaisevia. Tulevana vuonna onkin tarkoitus soveltaa yhteisövalmennusta myös Hyvinkään seurakunnan diakoniatyössä yhteisöpainotteisen Kaiken kansan toiminnan yhteydessä. Näin koetamme suunnata diakoniaa prosessimaisen kehkeytymisen kautta rakentuvaan osallisuuden edistämiseen, jossa asiakaslähtöiselle toimijuudelle pyritään antamaan entistä suurempaa roolia.

Tällainen tekemisen tapa nostaa esiin myös vertaisuuden merkitystä diakonian ammatillisuuden toteutumisessa. Diakoniatyöntekijän työ toteutuu yhä enemmän ihminen ihmiselle -ajatuksella yhteisöelämän keskellä. Samalla tällaiseen, eräänlaiseen paradigman muutokseen on liittynyt muutoksen kompleksisuuden ja siihen liittyvien riskien arvaamattomuuden myöntäminen. Tulevaisuutta kohti on uskallettava ottaa rohkeasti askelia, vaikka kokeilut ja ajoittaiset harhailut ajaisivat välillä kaaoksen ja epäjärjestyksen reunalle.

Diakoniatyöntekijän työ toteutuu yhä enemmän ihminen ihmiselle -ajatuksella yhteisöelämän keskellä.

Itselleni tällainen epäjärjestykseen ja keskeneräisyyteen tottuminen on tullut tutuksi työurani varrella, kun olen pyrkinyt toteuttamaan osallisuuden vahvistumista ja yhteisöllisyyttä korostavaa työotetta. Diakonian yhteisöelämän keskellä minulla on ollut tavoitteena avata toimijuuden paikkoja yhteisövastuun kantamisessa mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Valve liittää Vantaan diakoniatyön yhteisölähtöisen kehittämisen Vantaan seurakuntien yhteisen strategian linjauksiin, joissa korostetaan samaan aikaan myös vapaaehtoistoiminnan kehittämistä yhtenä keskeisenä painopisteenä. Tämä on noussut itsellenikin hyvin tärkeäksi teemaksi. Saman kokemuksen on jakanut kanssani Töölön seurakunnan kollega Lauri Anttila, jonka kanssa kutsuimme koolle vapaamuotoisen ryhmän yhteisö- että vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin ja kehittämisen keskellä esiin tulleiden kokemusten pohdintaa varten. Näin syntynyt Vapaaehtois- ja yhteisötoiminnan Ajatushautomo Riippumaton kokoaa yhteen näkökulmia ja kokemuksia seurakuntien kehittämistyöstä eri seurakunnista Katri Valveenkin ajattelun hengessä. Näkökulmia on tarkoituksena koota YouTube-kanavalle, jonne on juuri julkaistu ensimmäiset videot vapaaehtois- ja yhteisötoiminnan merkeissä.

Jukka-Pekka Vaittinen

johtava diakoniatyöntekijä, Hyvinkään seurakunta

Kuva: Gerd Altmann / Pixabay

Kirjoitus on osa Diakonia.Nyt -keskustelujen sarjaa, jossa diakonian ammattilaiset keskustelevat Diakonia.Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön -kirjan artikkeleiden kanssa. Löydät sarjan aiemmat osat Diakoniaplus.fi sivun Puheenvuoroja -osiosta.