Hyvä teko tarttuu- hankekoordinaattoriksi seurakunnan ulkopuolelta

Kuvassa Paula Gynther (vas)ja Sari Leppänen, Kuva: Sari Leppänen

Aloitin hankekoordinaattorina Hyvä teko tarttuu – osallisuuden ja vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä -hankkeessa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa syyskuussa 2019. Hankkeemme jatkuu vuoden 2021 loppuun asti päätavoitteenaan lisätä työikäisten osuutta seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa.

Luokanopettajuudesta hanketyöhön ja uuteen työyhteisöön siirtyminen sujui mukavasti, kun työnantajani oli valinnut hankkeen toiseksi työntekijäksi seurakunnan lastenohjaaja Paula Gyntherin. Perehtyminen seurakuntaan organisaationa ja sen käytänteisiin helpottui, kun sain apua tarvittaessa hanketyökaverilta.

Hanketyölle on ollut hyödyksi, että me hanketyöntekijät tuomme osallisuuden ja vapaaehtoisuuden tarkasteluun näkemyksemme seurakunnan ulko- ja sisäpuolelta, ja hankkeen päättyessä sen tuottama tietotaito jää seurakuntaan.

Olen kokenut hankkeen kannalta tärkeänä seurakunnan hallinnon tuen. Se on olennainen osa sekä hankeprojektin ohjausta että seurakunnan työntekijöitten sitouttamista kehittämistyöhön, ja sillä on suora vaikutus hankkeesta saatavaan hyötyyn. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta koostuu kuudesta alueseurakunnasta, jotka ovat Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi, Savilahti ja Ristimäki. Hyvä teko tarttuu- hanke tukee ajankohtaisesti seurakuntatyön strategian painopistealuetyöskentelyä vapaaehtoistyön kehittämistä koko seurakunnassa, eli ajoitus hankkeelle on Mikkelissä erinomainen.

Ulkoinen ja sisäinen viestintä on tärkeä osa projektityötä. Suuressa organisaatiossa sisäisen viestinnän merkitys korostuu, sillä tiedonkulku on osittain työala- tai alueseurakuntakohtaista. Hankkeemme käytännöksi on muodostunut sähköisen tiedotteen lähettäminen aika ajoin koko henkilöstölle. Hanketoiminnan tilannekatsaukset ja osallistumismahdollisuudet esitellään työalajohtajille ja aluekappalaisille, ja vuoropuhelua käydään työalojen ja alueseurakuntien tarpeita kartoittaen.

Seurakunnan työntekijöistä koottu kaikkia työaloja edustava Hyvä teko tarttuu- työntekijätiimi toimii vapaaehtoistoiminnan kehittämisen painopistealuetyöskentelyn lisäksi hanketoimintojen juurruttamisen edistäjänä seurakuntatyöhön sekä yhteistyössä vapaaehtoisista kootun kehittäjätiimin kanssa.

Hanketyön koordinointiin liittyy runsaasti hallinnollisia tehtäviä mm. toimintasuunnitelmat, budjetin hallinta maksatusraportointeineen sekä laajasti toiminnallisia tehtäviä lukuisista verkostokokouksista viestintään ja tapahtumien ja toimintojen organisointiin. Hankkeessamme työntekijäresurssi on 1,5 työntekijää, eli työparini työaika jakautuu kahteen työnkuvaan hanketyöntekijänä ja lastenohjaajana. Kokemuksen perusteella voisi suositella kahden sataprosenttisen hanketyöntekijän työpanosta alkaviin projekteihin. Näin ollen työtehtävien jakoa sekä toiminnallisia tehtäviä saadaan toteutettua tehokkaammin ja lisättyä näin hankkeen vaikuttavuutta. Tärkeintä on kuitenkin hanketyöntekijöiden innostus ja usko työnsä merkityksellisyyteen. Hankkeessa työskentely on monipuolista, ja siinä tarvitaan rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja.

Parhaimmillaan hanketyö tuo seurakuntatyöhön tukea, vaihtelua ja uusia oivalluksia sekä jättää jälkeensä hyödyllisiä, toimivia käytänteitä.

Hanketyö on tarjonnut minulle hienon mahdollisuuden tutustua seurakuntatyöhön ja työntekijöihin hyvin laajasti, sillä vapaaehtoistoimintateema läpäisee kaikki työalat. Hyvä teko tarttuu- hankkeessa olen kokenut oppivani uusia asioita ja tuovani oman osallisuuden korteni yhteiseen kekoon. Kokemuksestani kiitollisena voin suositella hanketyötä lämpimästi seurakuntien toimenkuvaan ja tarpeisiin.

Hankkeen kuulumisia voi seurata:
Facebook hyvä teko tarttuu
Instagram hyva_teko_tarttuu

Sari Leppänen,
Hyvä teko tarttuu- hankekoordinaattori
______________________________________________________________________

Hyvä teko tarttuu- osallisuuden vapaaehtoisuuden kehittäminen Mikkelissä – ESR-hanke 1.9.2019 – 31.12.2021 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa

Hankkeen toimenpiteet:

Kartoitetaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vapaaehtoistoiminnan muodot.
Kehitetään uusia osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan muotoja työikäisille mikkeliläisille kokeilukulttuurin keinoin.
Kehitetään lisää yhteisiä toimintamalleja ja -tapoja Mikkelin vapaaehtoistoimijoiden kesken.
Järjestetään vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille osallisuutta vahvistavaa koulutusta.

Hankkeen tuloksena:

  • syntyy uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja ja osallistumismahdollisuudet monipuolistuvat.
  • työikäisten mikkeliläisten osallisuus vahvistuu ja hyvinvointi lisääntyy.
  • ulkopuolisuuden kokemukset vähenevät.
  • työelämävalmiuksia vahvistetaan.
  • kansalaistoimijalähtöinen toimintatapa vahvistuu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan rakenteessa.