Seurakunnat ja järjestöt yhteistä hyvinvointia rakentamassa

Kahvikuppeja pöydällä sekä pieni kulho, jossa keksejä.

Järjestötoimijan näkökulmasta seurakunnat ovat vähän kuin tori, jossa maut, tuoksut ja värit seikoittuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Seurakunnan näkökulmasta järjestötoimijoiden kenttä saattaa puolestaan näyttäytyä melko kirjavana. Kun istahdamme yhteisen toripöydän ääreen, tarjoutuu mahdollisuus nähdä, mitä kaikkea voimmekaan yhdessä saada aikaan.  

Olemme järjestötoimijoina työskennelleet seurakuntien kanssa nyt muutaman vuoden ajan.  Hankkeissamme on mukana liki 20 seurakuntaa, jotka ovat ennakkoluulottomasti lähteneet kokeilemaan toiminnassaan uusia tapoja tehdä työtä ja tavoittaa ihmisiä yhdessä kanssamme. Hankkeiden kohderyhmät ja työ ovat erilaisia, mutta yhteistä on uusien toimintamallien kehittäminen tai levittäminen osaksi seurakuntien työtä.   

Vertaisryhmiä naisille 

Yhdessä KokoNainen -hankkeen tarkoituksena oli kehittää naiseutta huomioivia toimintamalleja päihdetyöhön. Päihteistä toipuville naisille suunnattu vertaisryhmätoiminta oli yksi hankkeen toimintamuoto alusta lähtien.  Pohdimme, mikä olisi luonteva ja helposti lähestyttävä toimija, jonka päihteistä toipuva nainen voisi kokea turvalliseksi ja leimaamattomaksi ympäristöksi. Vähitellen muodostui ajatus seurakuntayhteistyöstä ja siitä, miten seurakunnat kohtaavat usein haastavissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Ensimmäinen yhteinen ryhmätoimintakokeilu syntyi Varkauden seurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa. Onnistuneesta yhteistyöstä rohkaistuneina olimme seuraavaksi yhteydessä Pieksämäen seurakunnan diakoniatyöhön. Kokemukset yhteisesti rakennetuista ryhmätoiminnoista olivat antoisia meille, mutta ennen kaikkea ne tavoittivat naiset, jotka tarvitsivat tukea päihteettömyyteensä.  

”Oli turvallista tulla ja tuli hyvä olo, kun diakoni oli ryhmässä mukana.” 

Hyvien kokemusten myötä seurakunnat ja alueelliset toimijat ovat rohkeasti lähteneet perustamaan omia KokoNaiset-ryhmiä oman alueensa naisten tueksi. Tällä hetkellä jo kuusi seurakuntaa on mukana KokoNaiset-ryhmien toteuttamisessa.  

”Ryhmän ohjaaminen yhdessä on avartanut näkemään pienryhmän voimavarat. Olen saanut hyviä vinkkejä ryhmän sisällöstä soveltaa niitä muihinkin ryhmätoimintoihin.” 

Toimintaa ja tukea perheille 

Yhdessä vanhemmuuden tueksi -hanke on alusta alkaen rakentunut seurakuntayhteistyölle. Mukana on 11 erikokoista pilottiseurakuntaa Itä- ja Keski-Suomen alueilta. Tavoitteenamme on rohkeasti kokeilla ja kehittää uudenlaisia, eri tavoin vanhemmuutta tukevia toimintoja paikkakunnilla. Yhteisen pöydän ääreen on kokoontunut niin varhaiskasvatuksen kuin diakonia- ja nuorisotyön ammattilaisia. Työskentelyyn on kutsuttu mukaan myös muita lapsiperheiden parissa toimivia tahoja.  

Kaiken toiminnan lähtökohtana on perheiden toiveet ja tarpeet, joita kartoitimme hankkeen alussa vanhemmille suunnatulla kyselyllä. 

”Taloudellinen tilanne on tiukka jatkuvasti. Lisäksi meillä ei ole koskaan omaa aikaa, lapsilla ei ole ketään muita, jotka voisivat hoitaa heitä, jos tarve tulisi. Emme saa koskaan parisuhdeaikaa.” 

Vanhempien kuvailemat haasteet perheiden arjessa olivat moninaisia, mikä ei tullut yllätyksenä seurakuntien työntekijöille. ”Tässä ei varsinaisesti tullut meille mitään uutta” , lausahdus kertoo siitä, että seurakuntien työntekijät tekevät työtänsä aidosti lähellä ihmisten arkea ja ovat hyvinkin tietoisia perheiden tilanteista. Myös halu auttaa ja olla läsnä huokuu työntekijöiden puheesta. Hankkeen tehtävänä on tukea seurakuntia kehittämään toimintaansa ja löytämään yhteisiä rajapintoja muiden toimijoiden kanssa. 

Yksin tekemisestä yhteiseen työhön 

Seurakuntien taipuisuus eri tavoin toteutettuihin toimintoihin on meistä melko uniikkia ja yhteistyössä on paljon etuja. Seurakunnissa kohdataan ihmisiä vauvasta vaariin ja tehdään työtä aina varhaisesta tuesta korjaaviin toimenpiteisiin. Seurakuntien sisältä löytyy monipuolista kasvatus- ja perhetyön sekä sosiaalialan osaamista ja ammattitaitoa. Yhteistyön myötä saamme käyttöömme valtavan määrän arvokasta tietoa eri kohderyhmien tilanteista, mikä auttaa meitä järjestötoimijoita ymmärtämään paremmin ihmisten tarpeita ja haasteita. Me puolestamme voimme lisätä seurakuntien tietoisuutta olemassa olevista palveluista ja käyttöönotettavista toimintamalleista. Yhdessä tekeminen ja osaamisen jakaminen mahdollistavat toimintoja, jotka vastaamaan mahdollisimman hyvin ihmisten tuen tarpeisiin. 

Vaikka seurakunnat ovat hedelmällisiä toimijoita yhteistyölle niin kunta-, järjestö- kuin vapaaehtoistoimijoiden kanssa, yhteistyön määrä ja laatu vaihtelevat runsaasti eri paikkakunnilla.  Joillakin paikkakunnilla seurakuntien työntekijät tekevät arvokasta työtänsä kovin yksin. Kokemuksemme mukaan myöskään seurakuntien sisällä eri työalojen välinen yhteistyö ei ole aina mutkatonta. Haluammekin kannustaa yhdessä tekemiseen ja verkostoitumiseen, sillä niiden kautta avautuu uusia näkökulmia ja tapoja toimia.  Usein myös hartiat levenevät kuin huomaamatta, eikä kaikkeen tarvitse pyrkiä vastaamaan yksin. 

Kun vanhemmille kehitetään parisuhdeiltoja, perheille puistoruokailuja ja naisille päihteettömyyttä tukevia vertaisryhmiä, lisätään kaikessa yksinkertaisuudessaan ihmisten hyvinvointia. Uudistamalla toimintoja ja vahvistamalla yhteistyötä, voimme kohdentaa apua ja tukea sinne, missä sitä eniten tarvitaan.  Seurakunnan ja järjestötoimijan välisen yhteistyön ollessa toimivaa ja mutkatonta, muodostuu parhaimmillaan värikäs ja eläväinen hyvinvointia tukeva tori. Torilta jokainen voi valita itselleen sopivan kojun, jonka ääreen pysähtyä.  

Maiju Lehtonen, koordinaattori, Yhdessä kokoNAINEN -hanke, Kirkkopalvelut ry 

Minna Laitinen, projektityöntekijä, Yhdessä vanhemmuuden tueksi -hanke, Kirkkopalvelut ry

 Kuva: Pixabay.