Apua väärinymmärtämiseen

Arto Mustajoki, Väärinymmärryksiä. Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin? Gaudeamus 2020 (343 s.)

Emeritusprofessori Arto Mustajoki aloittaa teoksensa Väärinymmärryksiä yllättävästi toteamalla, että aikamme tutuiksi käyneiden haasteiden, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, ympäristön saastuminen tai väestön ikääntyminen, rinnalla on vähintään yhtä suuri ongelma: ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Kirjassaan hän kuvaa tutkimusretkeään (väärin)ymmärtämisen maailmaan ja avaa vuorovaikutusten mekanismeja.

Mustajoki hyödyntää laaja-alaisesti ja valaisevasti uudempaa tutkimusta esimerkiksi koskien intuitiivista ajattelua (erityisesti Daniel Kahnemanin tutkimuksia). Tutuksi tulevat ihmisaivojen egosentrisyys (minäkeskeisyys), ajatusvinoumat, puheen alimukauttaminen ja ylimukauttaminen sekä haloefekti (”sädekehävaikutus” eli hyväksymme suuriakin puutteita, myös moraalisia, jos henkilöllä on jokin suuresti arvostavamme piirre). Kiintoisaa ja hyödyllistä luettavaa ovat esimerkiksi valehtelemisen muotoja ja sosiaalista hyväksyttävyyttä sekä kulttuurisia taustatekijöitä käsittelevät jaksot.

Teoksen lopussa Mustajoki tekee yhteenvedon sekä tarjoaa ohjeita, joilla voi lisätä onnistuneemman vuorovaikutuksen edellytyksiä. Tällaisia ohjeita ovat esimerkiksi ”Älä kaihda sosiaalista puhetta”, ”Muista erot mentaalisissa maailmoissa” tai ”Puhu muillekin kuin ihmisille”. Ilmeiset ja vähemmän ilmeiset ohjeet ovat tarpeellisia muistutuksia ja opetuksia. Pysyvämmän vaikutuksen aikaansaaminen edellyttänee toistuvaa ohjeiden äärelle palaamista ja ruminointia yksin tai vaikkapa työyhteisössä.

Mustajoki käsittelee osuvasti ja vetävästi kommunikaation haasteita, erityisesti tilanteita, joissa vuorovaikutus epäonnistuu. Samalla teos on monipuolinen, ajantasainen ja -kohtainen tietokirja, jonka ääressä lukija viihtyy ja viisastuu. Teos tarjoaa erinomaisen työkalun, jolla voi jäsentää ja ymmärtää erilaisia väärinymmärtämisen tilanteita ja niiden taustoja kaikenlaisissa vuorovaikutustilanteissa.