Luottamuksen ja dialogin merkityksestä – vuoropuhelua Lauran kanssa

Viisi ihmistä istuu nojatuoleilla ja keskustelee rauhallisesti.

Ihmiset kaipaavat parempaa keskustelukulttuuria, kuulluksi tulemista ja mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänsä arkisiin asioihin. Kiinnostus ja uteliaisuus toisten ajatuksia kohtaan on yksi dialogin edellytyksistä, ja ihmisten on hyvä päästä puhumaan itselleen tärkeistä asioista. Näin myös erilaisuuden energia voidaan suunnata yhteiseksi oppimiseksi.

Seuraava vuoropuhelu rakentuu yhdessä ajattelusta. Laura Arikan sanoitukset ovat hänen artikkelistaan Dialogi luottamuksen osallisuuden ja yhteyden luojana teoksessa: Saara Huhanantti ja Veera Wallenius (toim.) 2022, Diakonia. Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön. Kirjapaja.

Laura: Vaikka moni meistä kokee Suomen olevan luottamusyhteiskunta, luottamuksen vahvistamiseksi meidän tulisi edistää laajempaa sosiaalista vuoropuhelua eli dialogia, jotta voitaisiin torjua tiettyjen väestöryhmien mahdollista syrjäytymistä tai syrjäyttämistä. Luottamukseen, osallisuuteen ja yhteyden kokemukseen vaikuttaa usein myös keskustelukulttuuri.

Airi: Olen samaa mieltä dialogin merkityksellisyydestä syrjäytymis- ja polarisaatioilmiöiden keskellä elettäessä. Maailma on mutkistunut ja muuttunut ennakoimattomaksi ja epävarmuus on lisääntynyt katsottaessa tulevaan. Ihmisten taloudelliset mahdollisuudet ovat kovin erilaiset ja elinkustannusten nousu vaikuttaa nyt uudella tavalla yhä useampiin ihmisiin. Luottamuksen ja rakentavan keskustelukulttuurin vahvistamista tosiaan tarvitaan nyt. Miten Sitrassa kehitetty Erätauko-keskustelutapa voisi vastata tähän tarpeeseen?

Laura: Erätauon avulla voi tukea erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaisempaa keskustelua. Erityisesti pyritään kutsumaan mukaan niitä, jotka eivät yleensä osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Dialogisessa keskustelussa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Erätauko sopii lähes kaikille ja menetelmä on avoin ja ilmainen kenen tahansa käytettäväksi. Materiaalit ja ohjaajan tukityökalut löytyvät kolmella kielellä esimerkiksi Erätauko-säätiön sivuilta. Liikkeelle voi lähteä itsekseen tai koulutuksen avulla.

Airi: Ihmiset kokevat yleisesti arkuutta lähteä mukaan keskustelemaan yhteisistä asioista, koska on pelkona tulla lytätyksi, ohitetuksi tai jopa maalitetuksi. Ei ole välttämättä helppo kertoa omista kokemuksistaan tai näkemyksistään muille. Miten ihmisiä voidaan rohkaista mukaan ja mitä tarvitaan, jotta keskustelu ei mene väittelyksi tai kilpahuudoksi?

Laura: Kaikkia Erätauko -keskusteluja yhdistää ennen kaikkea ”Rakentavan keskustelun pelisäännöt”. Näissä kuudessa pelisäännössä painotetaan kuuntelemista, läsnäoloa, kunnioitusta, arkikielisyyttä, erilaisten ajatusten tarkastelua rakentavasti ja kokemuspuhetta. Kutsuminen keskusteluun pyritään tekemään henkilökohtaisesti. Osallistujien profiilia ei määritellä ja avata muille ennakkoon ja ihmiset saavat parhaimmillaan olla omia itsejään, eivät jonkin tahon tai toimijan edustajia.

Airi: Usein keskusteluihin kutsutaan asiantuntijoita ja aika usein vielä samoja ihmisiä. On aika järisyttävää ajatella, että keskustelun tasavertaisuutta tukee myös niin yksinkertainen toimintatapa, että käytetään esiteltäessä pelkkää etunimeä. Ja vielä tärkeämpää on, että ei kerrota omaa CV.tä tai muita meriittejä. Se saattaa tuntua aika oudolta ensin, mutta uskon, että se vapauttaa kaikkia keskustelijoita puhumaan enemmän keskustelun teemaan liittyvistä henkilökohtaisista kokemuksista omasta ihmisyydestä käsin. Se tuntuu tasavertaiselta. Sanot, että dialogi ei ole taikatemppu, mutta mitä dialogiin asettuminen tekee parhaimmillaan?

Laura: Se voi auttaa meitä käsittelemään sitä, että meillä on erilaisia näkemyksiä, ja samanaikaisesti huomaamaan, että meitä yhdistää monet asiat. Ainut tapa viedä arkea, yhteiskuntaa ja elämää eteenpäin on kutsua ihmisiä kokoon ja ottaa asioita puheeksi. Erätauko tarjoaa mahdollisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi. Mukaan kutsumisella on uskomaton voima. Tärkeää olisi pohtia, ketkä keskustelua tällä hetkellä käyvät ja ketkä jäävät tai jätetään ulkopuolelle. Kun halutaan tukea länsimaista demokratiaa, vahvistaa luottamusta ja rakentaa Suomea ja maailmaa kohti tulevaisuutta, tarvitaan kaikkia mukaan.

Kiitos Laura loistavasta artikkelista, joka mahdollistaa osaltaan työtä kohti vahvempaa luottamusta ja osallisuutta yhteiskunnassamme. Keskustellaan ja kutsutaan lisää keskusteluja koolle. Pidetään huoli, että mukaan pääsevät erityisesti he, joita ei yleensä kutsuta. Opitaan uutta ja ollaan rohkeita!

Lisätietoa:
Erätauko-säätiö
Yle Hyvin sanottu

Airi Raitaranta

Erätauko-ohjaaja ja Hyvin sanottu-verkostotoimija

Asiantuntija, Tampereen hiippakunta

Kuva: Erätauko-säätiö.
Kirjoitus on osa Diakonia.Nyt -keskustelujen sarjaa, jossa diakonian ammattilaiset keskustelevat Diakonia.Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön -kirjan artikkeleiden kanssa. Löydät sarjan aiemmat osat Diakoniaplus.fi sivun Puheenvuoroja -osiosta.