Vertaiskehittäjistä ”boostia” diakoniatyöhön

Yllättävän iso osa diakoniatyöntekijöistä tekee työtään yksin tai pienehkön tiimin jäsenenä. Esimerkiksi Kuopion hiippakunnan alueella noin puolessa seurakunnista on vain yksi diakoniatyöntekijä. Oman työn jakamista kollegoiden kanssa syntyy kovin vähän, haasteet ovat isoja ja työ sekalaisen monimuotoista.

Kuopion hiippakunnan diakoniatyön neuvottelukunnassa syntyi idea rakentaa diakoniatyöntekijöiden tueksi vertaiskehittäjäverkosto. Ensimmäinen diakoniatyön vertaiskehittäjien valmennuskoulutus toteutettiin Kuopiossa 2019. Vuoden päästä olemme kokeilun verran viisaampia. Mielenkiintoista nähdä miten tarjonta ja kysyntä ovat kentällä kohdanneet.

Vertaiskehittäjien valmennuskoulutus

Valmennuskoulutuksessa käytännön kokemuspohjana ja kehittämisen työkaluina käytettiin pääosin Kirkkopalvelujen kokemuksia seurakuntadiakonian kehittämisprosesseista. Erilaisia kehittämiskumppanuuksia on toteutunut jo lähes 80 seurakunnan kanssa. Valinta valmennukseen tapahtui hiippakunnallisen hakuprosessin kautta. Valinnoissa painotettiin monipuolista työkokemusta ja diakoniatyön sekä oman työn ”kehittämiskokemuksia”. Ensimmäiseen valmennusryhmään otettiin kuusi tulevaa vertaiskehittäjää. Kaikki vertaiskehittäjät ovat seurakunnissa toimivia diakoniatyöntekijöitä.

Valmennusohjelma oli sisällöltään ja rakenteeltaan kolmiosainen. Ensimmäisessä osiossa keskityttiin kehittämisen ja kehittymisen erilaisiin viitekehyksiin sekä niiden käytännön sovelluksiin ja kokemuksiin kentältä. Toisessa osiossa otettiin haltuun kehittämisen työkaluja, keskityttiin työn arviointiin, kokeiluihin, oman työn priorisointikysymyksiin sekä strategiseen suunnitteluun. Kolmas osio piti sisällään kunkin oman työn itsearviointia, kesän tai syksyn aikana toteutetun kehittämiskokeilun ja yhdessä pohdintaa vertaiskehittäjän roolista ja palvelumuotoilun ideasta.

Kokoonnumme edelleen jatkossa ryhmänä pari kertaa vuodessa jakamaan kokemuksia ja täydentämään kehittämisen sekä arvioinnin työkalupakkia. Pääkouluttajana valmennuksessa sekä vertaiskehittäjien ”mentorina” toimii Kirkkopalvelujen diakoniajohtaja Seppo Sulkko.

Mitä vertaiskehittäjät tuovat kentälle?

Oman työn ”tutkimisessa” on välillä hyvä olla mukana myös ulkopuolista tukea. Muutos voi olla vanhasta luopumista, oman työn puntarointia, uuden opettelua, korjausliikkeitä, kokeiluja ja yhteistyöverkoston uudelleen asemointia. Kehittäjäkumppanit toimivat sparraajina ja arjen työn peileinä sekä tukijoina diakoniatyöntekijöille. Kumppanuus on ulkopuolelta, mutta kuitenkin ns. sisäpiiristä tulevaa tukea, jossa kysellään ja pohditaan työtä yhdessä sekä vahvistetaan uuden syntymistä. Toisaalta se on myös arjen jakamista vertaistuen hengessä. Kumppanuusprosessin tavoitteet ja kesto määritellään aina kehittäjäkumppanin ja seurakunnan kesken. Seurakunnalle vertaiskehittäjän työpanos on maksutonta.

Kehittäjäkumppanuus perustuu pääosin työn tutkimiseen ja kokeilemalla kehittämiseen.

Liikkeelle lähdetään nykytilanteen arvioinnilla ja tutkitaan yhdessä muutoskohteita: mitä pitäisi säilyttää, mistä kenties luopua, mitä parantaa, muuttaa tai kehittää ja kokeilla? Löytyneisiin muutostarpeisiin ideoidaan käytännön ratkaisuja. Seuraava askel on idean vieminen käytäntöön ja rohkea kokeilu. Lopuksi yhdessä prosessin arviointi.

Ollaan kuulolla!

Vuoden päästä olemme viisaampia. Mielenkiintoista nähdä mihin suuntaan verkosto kehittyy ja millaisia tarpeita kentältä on noussut esille. Prosessin etenemistä voit seurata Kirkkopalvelujen sekä Kuopion hiippakunnan kotisivuilta, mm. tulevista vertaiskehittäjien blogikirjoituksista. Jutun kirjoittajalta voit toki myös kysellä lisätietoja!

Seppo Sulkko
Diakoniajohtaja
Kirkkopalvelut Ry
seppo.sulkko@kirkkopalvelut.fi