Sielunhoidon aikakauskirja 2018 on julkaistu

Sielunhoidon aikakauskirja verkossa jatkaa aikaisemmin ilmestyneen Sielunhoidon Aikakauskirjan perinnettä.

Sielunhoidon aikakauskirja sisältää erilaisia artikkeleita koskien kirkon piirissä tehtävää sielunhoitotyötä. Kirjoituksissa pohditaan ammatillisuutta, kohtaamisessa syntyviä prosesseja ja erilaisia kokemuksia sielunhoidosta.

Kirjoittajat ovat sielunhoitotyön ja ihmissuhdetyön ammattilaisia.

https://sielunhoidonaikakauskirja.fi/