Selitä yksi vaikea sana selkokielellä joka päivä!

Kirkko on tehnyt paljon työtä selkokielen lisäämiseksi.
Kirkossa on selkokielisiä messuja
ja selkokieliset verkkosivut.

Kirkon selkotyön asiantuntija on Riitta Kuusi.
Nyt hän jää eläkkeelle.
Mutta selkotyö kirkossa jatkuu.

Mikä kirkon selkotyössä on ollut tärkeää?
Ihmiset, jotka tarvitsevat tukea kielen ymmärtämiseen.

Se, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus lukea ja kuulla,
mitä Raamatussa sanotaan.
Tai mikä on tärkeää kristinuskossa.
Tai mitä kirkko tarjoaa ihmisille,
jotka eivät ymmärrä yleiskieltä.

Vuoden pakolaisnainen Theresa Ngouth sanoi näin:
”Kieli on valoa, joka avaa ovia.
Kieli tekee sinut näkyväksi muille ihmisille”.

Jos ei osaa kieltä, ovet eivät avaudu.
Ei ole näkyvä muille ihmisille.

Kielen merkitystä on vaikea vähätellä.
Kieli on läsnä kaikessa, mitä me teemme.
Kieli on ajatusten ja tunteiden väline.
Kielen kautta ollaan yhteydessä muihin ihmisiin.
Kielellä opitaan, muistetaan, kehitetään, uudistetaan,
rikotaan ja rakennetaan.
Kielellä tehdään hyvää ja pahaa.

Silti se usein unohdetaan.
Monet luulevat, että kaikki osaavat kieltä.
Monet ajattelevat, että joku ihminen voi tarvita silmälasit tai pyörätuolin.
Mutta ei ajatella, että joku ihminen tarvitsee selkokieltä apuvälineeksi.

Kun selkokielistää, hyppää aina tuntemattomiin vesiin.
Niihin vesiin on hypättävä rohkeasti
ja ilman ennakkoluuloja.
Rohkeutta selkokielistäminen aina vaatiikin.
On oltava aika rohkea,
kun selittää toiselle vaikkapa mikä on Pyhä Henki.

Selkokielessä on yksi vähän kummallinen totuus:
Mitä helpompaa, sitä vaikeampaa.
Mitä yksinkertaisemmin haluaa jotakin sanoa,
sitä vaikeammaksi käy löytää oikeat sanat.

Usein on paljon helpompaa piiloutua vaikeiden sanojen taakse.
Vaikeat sanat ovat kuin mukava kolo,
jonne ihminen käpertyy piiloon.
Siinä piilossa voi pohtia vaikeilla sanoilla vaikkapa sitä,
mitä on Jumalan kolminainen ykseys.
Tai rukouksen sakrifisiaalisuus.
Tai armopöytä.
Tai vanhurskauttaminen.

Mutta miten sanoisit tämän kaiken hyvin helpolla kielellä?
Miten selittäisit ne selkokielellä?

Tähän vaaditaan rohkeutta.
Ja tähän haluaisin teitä kaikkia kannustaa, jopa haastaa.

Tässä on hyvä haaste jokaiselle teologille ja diakonille:
Selitä joka päivä yksi vaikea teologinen termi selkokielellä!
Kerätään nämä termit vuoden päästä teologiseen selkosanapankkiin.

Se olisi hieno teko.
Se olisi myös kansainvälisesti poikkeuksellinen teko.
Vähitellen, sana sanalta, kristinusko löytäisi selkokielisen muodon.

 

Tämä teksti on kirjoitettu selkokielellä.

Leealaura Leskelä

Selkokeskuksen kehittämispäällikkö