Vapautuksen teologisia teesejä suomalaiseen ihmisoikeuskeskusteluun

Diakonian tutkimuksen seura palkitsee vuosittain yhden ansioituneen diakoniaa käsittelevän opinnäytetyön Sivellin-palkinnolla. Tänä vuonna se myönnettiin Petrina Laineen ja Katja Vilponiemen työlle Vapautuksen teologiaa verkossa: Raportti kirkon ihmisoikeusteologiaa puolustavien teesien synnystä.

Keväällä ja kesällä 2017 Helsingin rautatientorilla oli leiriytyneenä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä osana Right to live -mielenilmausta. Yhteiskunnallinen tilanne nosti aktiivista keskustelua ihmisoikeuksien toteutumisesta. Tähän keskusteluun liittyvästä teologisesta pohdinnasta syntyi teesikokoelma ”Teesejä Filokseniasta”, joka osallistui Reformaation merkkivuoden ja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden myötä #teesit2017-hankkeeseen. Palkittu opinnäytetyö kuvaa teesien syntyprosessia.

Hankkeessa luotiin vapautuksen teologisia teesejä yhteiskunnallisen tiedostamisen herättämiseksi ja sosiaalisen todellisuuden muuttamiseen tähtäävien toimintavälineiden kehittämiseksi. Osallistava prosessi koosti ajankohtaista keskustelua ja mediajulkaisuja kirkon työntekijöiden tekemästä ihmisoikeus- ja vaikuttamistyöstä. Opinnäytetyö kartoitti taustalla olevia teologisia perusteluja ja muotoili ne viiteen teesiin. Jokaiseen teesiin liitettiin aiheeseen liittyviä Raamatun kohtia.

”Uudenlaiselle vaikuttamistyölle on selkeästi tarvetta. Voimme valjastaa verkkoympäristöt palvelemaan eettisesti kestävämpää keskustelua, jolloin ne voivat olla itsessään luomassa empatiaa. Sellaista näen, että tämän päivän vapautuksen teologian tulisi olla. Sellaista, että se muovaa uusia innovatiivisia toimintamuotoja ihmisten parissa, menee uusille kentille ja ottaa rohkeasti kantaa.” Petrina Laine.

Diakonian tutkimuksen seuran hallitus toteaa: ”Teesit ohjeistavat, miten yhteiskunnassa tulisi suhtautua heikoimmassa asemassa oleviin. Tekijöiden tavoitteena oli tuoda esiin ja jäsentää suomalaista vapautuksen teologiaa. Opinnäytetyö toteuttaa diakonian yhteiskunnallista vaikuttamista käytännössä ja soveltaa tässä oivaltavasti digitaalisia välineitä ja joukkoistamista.”

Teesit löytyvät osoitteesta www.teesinurkka.fi

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa: http://www.theseus.fi/handle/10024/141196    

Diakonian tutkimuksen seuran hallituksen varapuheenjohtaja Päivi Thitz ojentaman Sivellin-palkinnon vastaanotti Katja Vilponiemi.