Mikä on Diakonia+

Tervetuloa seuraamaan uutta verkkolehteä!

Nimensä mukaisesti Diakonia+ tarjoaa foorumin, joka on jotain enemmän. Yksisuuntaisen viestinnän sijaan tavoitellaan vuoropuhelua. +-merkki kutsuu lukijan osallistumaan. Samalla nimi viittaa kirkon diakonian pyrkimykseen edistää hyvää yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Suomessa diakonia on kanavoitunut seurakuntien, järjestöjen ja säätiöiden kautta. Näiden toimijoiden työn tueksi perustettiin aikanaan Diakonia-niminen lehti, joka ilmestyy edelleen paperiversiona. Luonteeltaan se on ollut kuitenkin selkeästi ammattilehti. Diakonia+ sen sijaan on tarkoitettu laajemmalle lukijakunnalle. Luterilaisen näkemyksen mukaan diakonia toteutuu seurakuntalaisten kautta. Seurakuntalaiset eivät ole työntekijöiden apulaisia vaan diakonian vastuunkantajia arkisen elämän keskellä paitsi vapaa-aikana myös työelämässä. He kantavat vastuuta työntekijöinä, työnantajina, vaikuttajina, poliitikkoina. Verkkolehdessä pyritään tukemaan ja varustamaan heitä.

Diakonia+ palvelee Suomen ev.lut. kirkon diakoniasta kiinnostuneita. Tavoitteena on kertoa diakonisesta toiminnasta tavalla, joka innostaa toimimaan yhdessä ja kehittämään uutta. Pyrimme nostamaan myös esiin niitä yhteiskunnallisia epäkohtia, jotka estävät ihmisarvoista elämää toteutumasta.

Tervetuloa mukaan osallistumaan tälle diakoniafoorumille.