Koulutusta tarvitaan muutosten tueksi

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri 2019 on julkaistu. Kirkon koulutuksissa tuetaan kasvua kirkon työn kehittäjiksi, ammattilaisiksi, jotka kykenevät uudistamaan oman seurakuntansa toimintaa. Onnistunut koulutusinvestointi palautuu seurakunnalle lisääntyvänä osaamisena, innostumisena ja motivaation kasvuna sekä työhyvinvointina. Lue lisää Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperin näkemyksiä kirkon henkilöstökoulutuksen merkityksestä tästä.

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2F6B5C

Kalenterista löytyy yhteensä 326 koulutusta, joiden toteuttajina ovat Kirkon koulutuskeskus, Kirkkohallituksen muut yksiköt, hiippakunnat, kouluttavat laitokset ja järjestöt sekä 78 valtakunnallista tai hiippakunnallista verkostotapaamista sekä tilauskoulutustarjota seurakunnille. Diakonian ja yhteiskuntatyön koulutuksia on noin 40. Muista ilmoittautua koulutuksiin 31.10. mennessä.

Löydät henkilöstökoulutuskalenterin vuodelle 2019 osoitteesta sakasti.evl.fi/koulutus tai tästä

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content6AA04

Diakonia ja yhteiskuntatyö –tehtäväalueen koulutustarjonnan löydät tästä

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open=&cid=Content6AA04&verkko=&kat=0&kohder=0&ta=diakonia+ja+yhteiskuntaty%C3%B6&rak=0&lisa=0

Kirkon koulutuskeskuksen koulutustarjontaan sisältyvät  seuraavat diakonian erityiskoulutuksen 5 op:n laajuiset moduulit: Diakonian teologia, Kriisit ja traumat, Riippuvuus ja päihteet sekä Vanhuus elämänvaiheena.  Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakunta- tai muun vastaavan alan työkokemusta. Tietoa diakonian erityiskoulutuksesta ja muista kirkon erityiskoulutuksista löydät osoitteesta sakasti.evl.fi/erityiskoulutus tai tästä

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content455935

Lisätietoa antaa asiantuntija Helena Tuominen  / Kirkon koulutuskeskus, helena.tuominen@evl.fi, p. 050 3427 031.

(Kuva: Antti Sepponen)