Ihmisarvoinen työ on jokaisen naisen oikeus!

Ekumeenista Vastuuviikkoa, Suomen kaikkien kirkkojen yhteistä ihmisoikeuskampanjaa, vietetään 21.-28.10.2018 teemalla Ihmisarvoinen työ on jokaisen naisen oikeus! Kampanjan viestin mukaisesti: ”Naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet ovat erottamaton, olennainen ja jakamaton osa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.” (Pekingin julistus, 1995.)

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus asettaa raamit ihmisarvoiselle työlle. Julistuksen mukaan: ”Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.” (23. artikla, kappaleet 1.-3.)

Työ tarkoittaa vapautta

Tästä huolimatta maailmassa yli miljardi ihmistä elää sietämättömässä köyhyydessä, heistä valtaosa on naisia. Maailmanlaajuisesti naisista vain 49 prosenttia lukeutuu työvoimaan. Työttömyys koettelee eniten köyhissä yhteisöissä eläviä tyttöjä ja naisia. (Kansainvälisen työjärjestön ILOn raportti World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2017) Lukemattomat naiset työskentelevät virallisen talouden ulkopuolella vailla työlainsäädännön ja sosiaaliturvan suojaa. Koko maailman vertailussa naiset tienaavat 24 prosenttia miehiä vähemmän.

Tyttöjen ja naisten osallistumiselle ovat usein esteenä perinteeksi muodostuneet roolimallit ja niihin liittyvät uskomukset, jonka seurauksena tyttöjen koulutukseen ja naisten työllistymiseen ei panosteta riittävästi. Suomessa etenkin maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset naiset kokevat työllistymisen haastavana. Ennakkoluulot estävät heidän työllistymistään. Monille heistä oma työ tarkoittaa vapautta, vapautta osallistua yhteiskuntaan, vapautta elättää itsensä ja vapautta olla itsenäinen persoona.

Naisten työllisyydellä on pitkäkantoiset vaikutukset. Bruttokansantuote nousee, verotulot kasvavat ja naiset pystyvät tarjoamaan paremmat elinolosuhteet lapsilleen. Kun naiset pääsevät osallistumaan yhteiskunnan kehitykseen tasa-arvoisesti, koko yhteiskunnan taloudellinen ja tiedollinen pääoma kasvaa merkittävästi tuottaen hyvinvointia.

Sinulla ja seurakunnallasi on mahdollisuus vaikuttaa!

Ekumeenisella Vastuuviikolla on lähettiläinä maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka ovat syksyn ajan valmiita vierailemaan seurakuntien tilaisuuksissa, koulujen oppitunneilla ja muissa tapahtumissa. Lähettiläät kertovat naisten oikeudesta ihmisarvoiseen työhön ja jakavat koskettavia kokemuksia naisten tilanteesta lähtömaissa ja Suomessa. Monet lähettiläistä ovat kristittyjä, jotka haluavat kertoa myös uskostaan. Kohtaamisten avulla voimme tukea maahanmuuttajanaisia ja välittää heidän sanomaansa eteenpäin!

Lähettilään voit varata ottamalla yhteyttä Vastuuviikon koordinaattoriin. Kutsujalle ei koidu vierailusta kuluja. Lähettiläitä on pääkaupunkiseudulla, Keravalla, Loviisassa, Raumalla, Tampereella, Turussa, Kristii­nankaupungissa, Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kuopiossa ja Joensuussa. Lähettiläiden digitarinat ovat myös käytettävissä (lisää tarinoita syyskuun aikana): https://www.vastuuviikko.fi/puheenvuorot

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Anna Hyvärinen, anna.hyvarinen@ekumenia.fi

www.vastuuviikko.fi

Ekumeeninen vastuuviikkoa koordinoi kirkkokuntien yhteistyöjärjestö, Suomen Ekumeeninen Neuvosto.