Kiitos, kun kuuntelit!

Lyhythiuksinen henkilö puhuu puhelimeen. Kuvattu takaapäin.

Puheenvuoro Kirkon keskusteluavun neuvottelupäivillä Oulussa syyskuussa 2022

Nämä kolme sanaa tulivat identtisinä esiin useampaan kertaan, kun kartoitimme kesällä Kirkon keskusteluavun päivystäjiltä, millaista palautetta he ovat saaneet soittajilta. ”Nyt jaksan taas” – tai ”Nyt voin mennä rauhallisemmin mielin nukkumaan” -kuulostavat varmasti myös monen päivystäjän korvaan tutuilta lauseilta. Toki välillä voi kuulla kipakkaakin palautetta käydystä keskustelusta, sitä ei voi kieltää. Pääsääntöisesti kuitenkin päivystäjien saama palaute on ollut positiivista liittyen käytyyn keskusteluun sekä tarjottuun palveluun yleensä.

Päivystäjät puhelimessa, chatissä ja nettikirjeen vastaajina tekevät arvokasta työtä lähimmäisinä. Vaikka keskustelijat ovat vieraita toisillenne, yhteydenottajat ovat voineet jakaa hyvin henkilökohtaisia ihmissuhteisiin, hyvinvointiin, arjen tilanteisiin, sairauksiin ja yksinäisyyteen liittyviä kokemuksiaan turvallisessa keskustelussa.

Kuulluksi tuleminen edistää yhdessä elämisen taitoa. Kun voi kertoa oman elämän vaikeita asioita, jaksaa paremmin elää myös muiden lähellä olevien ihmisten kanssa – tai ilman heitä. Yhteys toiseen ihmiseen voi syntyä vahvana, vaikka toisen kanssa keskustelisi vain kerran. Ja sillä on merkitystä molemmille, sekä yhteydenottajalle että päivystäjälle. Puhelinauttamisen on kerrottu lisäävän oman elämän mielekkyyttä, kun voi tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä, jossa voi hyödyntää myös omaa elämänkokemustaan.

Kirkon keskusteluapu strategian ytimessä

Lähes päivälleen kaksi vuotta sitten hyväksytty kirkon strategia vuoteen 2026 kehottaa meitä pitämään Ovet auki. Kirkon keskusteluavun toiminnassa ovet ovat strategian mukaisesti auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille. Keskusteluavun toiminta on yhteistä työtä ja sen toteuttamiseen tarvitaan sekä vapaaehtoisia että työntekijöitä. Valtakunnallinen toiminta edellyttää määrätietoista yhteistyötä seurakuntien välillä. Keskusteluavun laadukas toiminta vaatii jatkuvaa vapaaehtoisten rekrytointia, koulutusta ja työnohjausta, yhteisistä asioista ja pelisäännöistä sopimista sekä markkinointia, jotta keskusteluapua kaipaavat löytävät puhelimen ääreen yhtä aikaa tarjotun palvelun kanssa. Tätä työtä alueelliset toiminnanohjaajat tekevät esimerkillisesti toinen toisiaan tukien ja kannustaen.  

Toiminnan jatkuva kehittäminen ja ajan hermolla pysyminen edellyttää seurakunnilta työntekijäresursseja sekä taloudellista panostamista. Sen vuoksi seurakuntien luottamushenkilöt ja päättäjät ovat tärkeällä paikalla mahdollistamassa keskusteluavun toimintaa. Kirkon strategian mukaan tulevaisuuden kirkossa tunnistetaan seurakuntien erilaisuus ja vahvistetaan kirkon sisäistä solidaarisuutta. Solidaarisuutta on yhteisvastuullisesti osallistua toiminnan järjestämisestä syntyviin kustannuksiin, vaikka anonyymien yhteydenottajien kotipaikka ei olisikaan tiedossa.  Seurakunnilla on erilaiset mahdollisuudet järjestää Kirkon keskusteluavun toimintaa ja valintoja joudutaan tekemään muuttuvissa taloustilanteissa. Silti tämän solidaarisuuden eteen tulee tehdä sinnikkäästi.

Heikompikin ääni kuuluviin

Viimeisen vuoden aikana Kirkon keskusteluavussa on käyty yli viiden ja puolen tuhannen chat- ja nettikirjekeskustelun lisäksi puhelinkeskusteluja yhteensä 799 694 minuuttia. Se on yhteensä yli 555 vuorokautta putkeen puhuttuja puheluja. Kirkon keskusteluavun päivystäjien verkosto on vastannut suureen tarpeeseen, jota olisi vaikea siirtää jonkun toisen tekemäksi. Käydessään näitä keskusteluja, päivystäjät ovat asettuneet heikoimpien puolelle ja antaneet heidän äänensä tulla kuuluviin.

Kirkon keskusteluavun toiminta pitää myös ovia auki tulevaisuudelle. Keskusteluissa päivystäjät ylläpitävät toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Kun keskustelun luonteelle on sopivaa, he muistuttavat strategian mukaisesti toisen maailman äänestä ja taivasten valtakunnasta. Kirkon keskusteluavun laatuasiakirjaan sitoutunut päivystäjä kunnioittaa yhteydenottajan oikeutta omiin mielipiteisiin ja ratkaisuihin ilman painostusta. Vaikka keskusteluavun toiminnassa ei evankelioida, päivystäjä toimii osana evankelis-luterilaista kirkkoa ja sen tunnustukselle ja toiminnalle lojaalina. Yhteydenottaja tietää tämän taustan ja pelkästään sillä tiedolla voi olla vaikutusta auttavaa tahoa valitessa.

Kirkon keskusteluavun toiminnassa tarvitaan kaikkia: päivystäjiä, toimintaa ohjaavia työntekijöitä ja seurakuntien luottamushenkilöitä. Kiitos siis kaikille teille, jotka olette omalla paikallanne kuuntelemassa heitä, jotka sitä eniten tarvitsevat: Kiitos, kun kuuntelit!

Anita Salonen

Sielunhoidon asiantuntija, Kirkkohallitus

Kuva: PXhere