Tapahtumat

 • “Onko yksinäisellä väliä?”"Onko yksinäisellä väliä?"
  DIAKONIAN JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2019 pe 15.11.2019 klo 9.30–15.30 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 222 9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen 9.45 Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila 10.30 Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, sosiologi Lotta ...
 • Ideoita, tietoa ja toimintamalleja tuoreista opinnäytetöistäIdeoita, tietoa ja toimintamalleja tuoreista opinnäytetöistä
  Diakoniaopiskelijoiden opinnäytetyöt tarjoavat tietoa ja käytännön ideoita työhön. Tähän katsaukseen on valittu neljä vuonna 2023 Diakissa valmistunutta opinnäytetyötä. Edellisessä julkaisussa on esitelty kuusi muuta tuoretta opinnäytetyötä. Opinnäytetyöt tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat seurakunnat tai muut organisaatiot ovat ensisijaisia opinnäytetyön tulosten hyödyntäjiä. Kuitenkin opinnäytetyöt ovat avoimesti kaikkien luettavissa ja hyödynnettävissä www.theseus.fi -palvelussa.   Mikäli sinun seurakunnassasi ...
 • Opinnäytetöistä tietoa, ideoita ja toimintamallejaOpinnäytetöistä tietoa, ideoita ja toimintamalleja
  Diakoniaopiskelijoiden opinnäytetyöt tarjoavat tietoa ja käytännön ideoita työhön. Tähän katsaukseen on valittu kuusi vuonna 2023 Diakissa valmistunutta opinnäytetyötä. Lisää opinnäytetyönostoja luvassa myös seuraavassa artikkelissa. Opinnäytetyöt tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat seurakunnat tai muut organisaatiot ovat ensisijaisia opinnäytetyön tulosten hyödyntäjiä. Kuitenkin opinnäytetyöt ovat avoimesti kaikkien luettavissa ja hyödynnettävissä www.theseus.fi -palvelussa.   Mikäli sinun seurakunnassasi olisi jotakin ...
 • Yhteisöelämässä kehkeytyvä diakoniaYhteisöelämässä kehkeytyvä diakonia
  Yhteisöllisen diakoniatyön pitkäjänteinen esiin nostaja ja kehittäjä Katri Valve nostaa Diakonia. Nyt. -kirjan artikkelissaan esiin tärkeitä näkökulmia yhdessä tekemisestä ja osallisuuden edistämisestä diakoniatyön vahvistuneena pohjavireenä. Liityn monessa kohtaa Katrin ajatuksiin kehittämistyöstä, jossa toimintaympäristön muutoshaasteiden keskelle raivataan riittävästi tilaa tarkastella työtä ja sen painopisteitä tyhjältäkin pöydältä. Tämä haastaa sekä johtajuutta että jokaista yksittäistä työntekijää asettumaan työn tarkasteluun ...
 • Rukoileva ja vaikuttava kirkko?Rukoileva ja vaikuttava kirkko?
  Piispat julkaisivat hiljan pienen kirjasen nimeltään Rukouksen kaipuu – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen puheenvuoro 2023. Kehottavatko ja keskittyvätkö piispat vain rukoilemaan, kun maailma ympärillä palaa? Piispainkirjeessä tahdotaan nähdä rukous todellisuuspaon sijaan suuntautumisena ulospäin: ”Rukous ei ole todellisuudesta pakenemista vaan maailman katsomista rehellisesti. Syventyvä rukous muuttuu käytännölliseksi: se suuntautuu ulos omasta minästä, kohti toisia ihmisiä, luomakuntaa ja maailmaa. ...
 • Vapaaehtoiset tukevat naisten kotoutumistaVapaaehtoiset tukevat naisten kotoutumista
  Suomen kielen harjoittelu, yhteyden luominen maahanmuuttajanaisten ja kantasuomalaisten välillä, arjen kulttuuri- ja uskontodialogi. Huoli rasismista ja halu toimia sen vähentämiseksi. Muun muassa tällaisia asioita nousi esiin, kun haastattelin Kotoa Kotiin -hankkeessa toimineita vapaaehtoisia uskontotieteen maisterintutkielmaani varten. Tavoitteenani oli selvittää vapaaehtoisten näkemyksiä: miten vapaaehtoistoiminta voi tukea maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja vuorovaikutusta eri kulttuuri- ja uskontoryhmien välillä. Kotoa Kotiin ...
 • Hallituksen suunnitelmat herättävät kritiikkiäHallituksen suunnitelmat herättävät kritiikkiä
  Kirkkohallitus on kritisoinut pääministeri Orpon hallituksen lakiesityksiä. Myös tapaa, jolla lausuntojen laatimiseen ei anneta riittävästi aikaa, on laajalti ihmetelty. Kyseinen toiminta ei viesti sen enempää huolellisesta lainvalmistelusta kuin aidosta pyrkimyksestä vuoropuheluun yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Näyttää siltä, että hallitus heikentää toimillaan jo entuudestaan heikommassa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Meillä kirkkona on oikeus – ja myös velvollisuus – ...
 • Diakoniatyössä voitaisiin käyttää paljon enemmän kokemusasiantuntijoitaDiakoniatyössä voitaisiin käyttää paljon enemmän kokemusasiantuntijoita
  Diakonia. Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön -kirjassa pohditaan diakonian ja vaikuttamisen sekä auttamisen ja autetuksi tulemisen suhdetta. Kirjan toisen toimittajan, Veera Walleniuksen Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena -artikkelissa todetaan, että perinteisesti diakoniatyö on nähty karitatiivisena auttamistyönä. Poliittista vaikuttamista on vältelty, mutta historian saatossa olisi ollut mahdollista valita myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen linja. Artikkelin mukaan diakoniatyössä vaikuttamisen on nähty toteutuvan ...
 • Eespäin väki voimakas!Eespäin väki voimakas!
  Diakonia ei julkisuudessa näy ei kuulu. Jossain se luuraa, jotain se tekee, mutta mitä ja missä. Näkymätön ja kuulumaton vaikuttaja ei ole kovin tehokas vaikuttaja, useimmiten ei vaikuttaja lainkaan. Turha kuvitella.  Vaikuttamiseen liittyy nykymaailmassa julkisuuteen uskaltautuminen, itsensä kakistelematon likoon laittaminen. Armoton laki nykymediassa on se, ettei julkisuuteen pääse, ellei omalla sanottavalla tai tekemisellä ole myös ...
 • Yhteisölähtöinen kotoutuminen seurakunnissaYhteisölähtöinen kotoutuminen seurakunnissa
  Mitä on yhteisölähtöinen kotoutuminen? Mitä kuuluu yhteisölähtöistä kotoutumista edistävälle hankkeelle? Kirkkohallituksen hanketyöntekijä Henriikka Saine avaa sekä käsitettä että itse hankkeen tämänhetkistä tilannetta. Yhteisölähtöisessä kotoutumisessa vastuu pakolaisen kotoutumisen edistämisestä jakautuu paikallisten yhteisöiden sekä julkisen sektorin välille. Kotoutumista tulee käsitellä monimuotoisena kaksipuolisena prosessina, jossa yksilöt jakavat omaa kulttuuriaan sekä sosiaalisia verkostoja vastavuoroisesti. Yhteisölähtöinen kotoutuminen maailmalla Tunnetuimpia yhteisölähtöisen kotoutumisen malleja on ...
 • Hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita?Hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita?
  Kesän varsin kuohuvassa mediameressä pulpahti pintaan yksi kiintoisa kirjoitus jo pidempään vahvistuneesta ilmiöstä ja ajattelutavasta. Tuon näkemyksen mukaan myönteisellä itsepuheella ja asenteella ihminen saa ”universumin” palvelemaan itseään. Ajattelussa haluamispuhe kohdistetaan konkreettisiin asioihin, esimerkiksi uuteen työpaikkaan tai tonnin parempaan palkkaan. Tätä ajattelutapaa on kutsuttu mm. ”manifestoinniksi” ja ”vetovoiman laiksi”. Ajattelu ilmentää toisaalta uushenkisyyttä toisaalta ihmiskäsitystä, jossa ...