Tapahtumat

 • “Onko yksinäisellä väliä?”"Onko yksinäisellä väliä?"
  DIAKONIAN JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2019 pe 15.11.2019 klo 9.30–15.30 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 222 9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen 9.45 Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila 10.30 Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, sosiologi Lotta ...
 • Palvelutuotteena toivoPalvelutuotteena toivo
  Artikkelissaan ”Palvelutuotteena toivo – kuntouttava työtoiminta osana diakoniatyötä” Hanna Kelokaski ja Tiina Haukijärvi (teoksessa Diakonia.Nyt. 2022) tarkastelevat kuntouttavaa työtoimintaa palvelun tuottamisen ja diakoniatyön kontekstissa. Konkreettisena esimerkkinä tästä rajapinnasta esitellään Tampereen Messukylän seurakunnan vuosina 2016 – 2017 pilotoima Voimavararyhmä -toiminta. Sen kohderyhmänä ovat ihmiset, joiden elinpiiri on erittäin kaventunut, tilanteet komplisoituneita ja tuen tarpeet erittäin laaja-alaisia. ...
 • Elämme kovia aikoja, ystävä hyväElämme kovia aikoja, ystävä hyvä
  Aku Ankan puhuvan koiran yksitotisesti toistama toteamus on muuttunut usein toistetuksi lentäväksi lauseeksi. Väittämä on toki suhteellinen, ja sitä käyttävät myös sen useimmiten itsekin ymmärtävät. Monien mielestä elämme kovia tai ainakin koventuvia aikoja. Monelle tämä aika herättää huolta. Osa puolestaan perustelee poliittisia päätöksiä kovilla ajoilla tai vielä kovempien aikojen ehkäisyllä. Näyttää kuitenkin siltä, että ajat ovat ...
 • Talousasiat puheeksi perhetyössä Talousasiat puheeksi perhetyössä 
  Alkuvuonna 2024 järjestettiin lapsiperheille suunnatuissa palveluissa talousasioiden puheeksi ottamisen kokeilu. Tavoitteena oli luoda pohja toimintamalleille, miten raha-asioita voidaan ottaa puheeksi kahdenkeskisissä keskustelussa ja ryhmätoiminnassa ja siten madaltaa kynnystä hakea apua ja kysyä talousasioista. Talous- ja velkaongelmiin liittyy usein häpeää, eivätkä velkaantuneet tai ammattilaiset ota raha-asioita aina puheeksi. Kokeilussa puheeksi ottamista kokeiltiin erilaisissa paikoissa, joissa perheitä ...
 • Ideoita, tietoa ja toimintamalleja tuoreista opinnäytetöistäIdeoita, tietoa ja toimintamalleja tuoreista opinnäytetöistä
  Diakoniaopiskelijoiden opinnäytetyöt tarjoavat tietoa ja käytännön ideoita työhön. Tähän katsaukseen on valittu neljä vuonna 2023 Diakissa valmistunutta opinnäytetyötä. Edellisessä julkaisussa on esitelty kuusi muuta tuoretta opinnäytetyötä. Opinnäytetyöt tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat seurakunnat tai muut organisaatiot ovat ensisijaisia opinnäytetyön tulosten hyödyntäjiä. Kuitenkin opinnäytetyöt ovat avoimesti kaikkien luettavissa ja hyödynnettävissä www.theseus.fi -palvelussa.   Mikäli sinun seurakunnassasi ...
 • Opinnäytetöistä tietoa, ideoita ja toimintamallejaOpinnäytetöistä tietoa, ideoita ja toimintamalleja
  Diakoniaopiskelijoiden opinnäytetyöt tarjoavat tietoa ja käytännön ideoita työhön. Tähän katsaukseen on valittu kuusi vuonna 2023 Diakissa valmistunutta opinnäytetyötä. Lisää opinnäytetyönostoja luvassa myös seuraavassa artikkelissa. Opinnäytetyöt tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat seurakunnat tai muut organisaatiot ovat ensisijaisia opinnäytetyön tulosten hyödyntäjiä. Kuitenkin opinnäytetyöt ovat avoimesti kaikkien luettavissa ja hyödynnettävissä www.theseus.fi -palvelussa.   Mikäli sinun seurakunnassasi olisi jotakin ...
 • Yhteisöelämässä kehkeytyvä diakoniaYhteisöelämässä kehkeytyvä diakonia
  Yhteisöllisen diakoniatyön pitkäjänteinen esiin nostaja ja kehittäjä Katri Valve nostaa Diakonia. Nyt. -kirjan artikkelissaan esiin tärkeitä näkökulmia yhdessä tekemisestä ja osallisuuden edistämisestä diakoniatyön vahvistuneena pohjavireenä. Liityn monessa kohtaa Katrin ajatuksiin kehittämistyöstä, jossa toimintaympäristön muutoshaasteiden keskelle raivataan riittävästi tilaa tarkastella työtä ja sen painopisteitä tyhjältäkin pöydältä. Tämä haastaa sekä johtajuutta että jokaista yksittäistä työntekijää asettumaan työn tarkasteluun ...
 • Rukoileva ja vaikuttava kirkko?Rukoileva ja vaikuttava kirkko?
  Piispat julkaisivat hiljan pienen kirjasen nimeltään Rukouksen kaipuu – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen puheenvuoro 2023. Kehottavatko ja keskittyvätkö piispat vain rukoilemaan, kun maailma ympärillä palaa? Piispainkirjeessä tahdotaan nähdä rukous todellisuuspaon sijaan suuntautumisena ulospäin: ”Rukous ei ole todellisuudesta pakenemista vaan maailman katsomista rehellisesti. Syventyvä rukous muuttuu käytännölliseksi: se suuntautuu ulos omasta minästä, kohti toisia ihmisiä, luomakuntaa ja maailmaa. ...
 • Vapaaehtoiset tukevat naisten kotoutumistaVapaaehtoiset tukevat naisten kotoutumista
  Suomen kielen harjoittelu, yhteyden luominen maahanmuuttajanaisten ja kantasuomalaisten välillä, arjen kulttuuri- ja uskontodialogi. Huoli rasismista ja halu toimia sen vähentämiseksi. Muun muassa tällaisia asioita nousi esiin, kun haastattelin Kotoa Kotiin -hankkeessa toimineita vapaaehtoisia uskontotieteen maisterintutkielmaani varten. Tavoitteenani oli selvittää vapaaehtoisten näkemyksiä: miten vapaaehtoistoiminta voi tukea maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja vuorovaikutusta eri kulttuuri- ja uskontoryhmien välillä. Kotoa Kotiin ...
 • Hallituksen suunnitelmat herättävät kritiikkiäHallituksen suunnitelmat herättävät kritiikkiä
  Kirkkohallitus on kritisoinut pääministeri Orpon hallituksen lakiesityksiä. Myös tapaa, jolla lausuntojen laatimiseen ei anneta riittävästi aikaa, on laajalti ihmetelty. Kyseinen toiminta ei viesti sen enempää huolellisesta lainvalmistelusta kuin aidosta pyrkimyksestä vuoropuheluun yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Näyttää siltä, että hallitus heikentää toimillaan jo entuudestaan heikommassa asemassa olevien ihmisten tilannetta. Meillä kirkkona on oikeus – ja myös velvollisuus – ...
 • Diakoniatyössä voitaisiin käyttää paljon enemmän kokemusasiantuntijoitaDiakoniatyössä voitaisiin käyttää paljon enemmän kokemusasiantuntijoita
  Diakonia. Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön -kirjassa pohditaan diakonian ja vaikuttamisen sekä auttamisen ja autetuksi tulemisen suhdetta. Kirjan toisen toimittajan, Veera Walleniuksen Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena -artikkelissa todetaan, että perinteisesti diakoniatyö on nähty karitatiivisena auttamistyönä. Poliittista vaikuttamista on vältelty, mutta historian saatossa olisi ollut mahdollista valita myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen linja. Artikkelin mukaan diakoniatyössä vaikuttamisen on nähty toteutuvan ...