Kuka armahtaa köyhää? – Vuosaarelaiset kertovat

Köyhyys ilmenee monella tavalla ja se näkyy myös vuosaarelaisten ajatuksissa köyhyydestä. Vuosaaren seurakunta järjesti viime syksynä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen tapahtuman Mosaiikki-torilla. Tapahtumassa kyseltiin vuosaarelaisten ajatuksia köyhyydestä. Vuosaarelaisten mielestä köyhyys koskettaa muun muassa eniten lapsiperheitä, pienituloisia eläkeläisiä ja romaneita.

”Vanhuksia tonkimassa roskiksia, köyhien lapsiperheiden on vaikeata saada lapsiaan harrastuksiin, raha ei riitä ruokaan ja elämän tavallisiin kuluihin”-kertoivat vuosaarelaiset vastauksissaan. Köyhyys ilmenee alkoholismina, rikollisuutena, kodittomuutena ja asunnottomuutena. Kerjäämistäkin näkyy katukuvassa. Vuosaarelaisten vastauksissa näkyy eri köyhyyden muodot: Taloudellinen ja aineellinen köyhyys, mutta myös yksinäisyys ja toivottomuus. Köyhyyttä on hengellistä ja henkistä: yksinäisyyttä, näköalattomuutta ja toivottomuutta. Kenen vastuu on huolehtia köyhistä?

”Minulla on monta lasta. Miehellä on yritys. Olen opiskelija. Vuokra on tosi kallis. Meille ei jää elämiseen juuri mitään rahaa. En pysty säästämään lapsia varten.”

”Niin kuin muuallakin ympärillämme, eriarvoisuus (taloudellisesti) huokuu. Mutta jokainen omalta osalta auttaa toisiamme niin ehkä balanssi löytyy.”

Köyhyys määritellään suhteellisesti määräytyvien tulojen mukaan. Euroopan Unionissa käytettävän määritelmän mukaan köyhiä ovat ne, joiden tulot ovat alle 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta. Vuonna 2006 yksin asuvan köyhyysraja oli noin tuhat euroa kuukaudessa nettona. ( Tuominen & Laine & Keskinen & Hietaniemi & Lankinen. 2009, 185.) Köyhyys on kuitenkin Helsingissä kasvanut muuta maata nopeammin. Köyhyys on Helsingissä yleisempää kuin sen naapurikunnissa. Tuloerot ovat kasvaneet ja köyhien kulutusmahdollisuudet ovat pienentyneet. Metropoli-ilmiöksi kutsutaan sitä, kun sosiaaliset erot kärjistyvät: vauraus ja hyvinvointi keskittyvät, sekä huono-osaisuus ja siihen liittyvät ilmiöt. (Tuominen ym. 2009,186. )

Miten sitten vuosaarelaiset korjaisivat asiaa? Terveydenhuollon kustannuksia yksittäiselle ihmiselle pitäisi saada alaspäin, samaten korkeita vuokria. Luottotietojen puuttuessa, on vaikeaa saada asuntoa. Ratkaisuna pidetään myös edullisia tai ilmaisia julkisen liikenteen maksuja. Kyselyyn vastanneiden vuosaarelaisten mielestä kaikkien tulee osallistua köyhyyden poistamisen talkoisiin.

Eniten kuitenkin toivottiin päättäjien puuttumista asiaan. Perustulo vilahtaa useammassa vastauksessa. Vastauksissa otettiin myös poliittisesti kantaa. Hyväksi koetaan seurakuntien järjestämät ruokailut, ja niitä toivotaankin lisää. Seurakuntien tekemää hyvää työtä ei välttämättä riittävästi tunneta, mikä ilmenee vastauksissa. Siksi seurakuntien tulisi vielä vahvemmin viestiä ulospäin toiminnastaan.

“Joka armahtaa köyhää, lainaa Herralle” sanotaan Raamatussa. (Snl.19:17).

 

Sara Kaukoranta

sosionomi-diakoni opiskelija (harjoittelussa Vuosaaren seurakunnassa)

Diakonia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet

Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen. 2009. Keskinen, V. Laine, M. Tuominen, M. Hakkarainen, T. (toim.) Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.

Raamattu. Suomen Evankelis-Luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos. Helsinki: Kirjapaja.

 

(Kuva: PInja Niemi)