MITÄ KÖYHÄLLE KUULUU? Kysytään Kuka kuuntelee köyhää? -verkostossa

Kuva: Kuka kuuntelee leipäjonossa käyvää köyhää -tilaisuuden keskustelijat ja panelistit yhteiskuvassa 21.9.2020 Myllypuron kirkossa, kuvaaja Jouko Vatanen

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto syntyi Stakesissa (nykyisin THL) huhtikuussa 2008 pidetyn Kuka kuuntelee köyhää? -seminaarin jälkeen. Silloinen peruspalveluministeri Paula Risikko on 3K-verkoston kummitäti.  Hän ehdotti, että näitä tilaisuuksia jatkettaisiin. Verkoston perustajat halusivat nostaa keskusteluun köyhien asioita ja erityisesti antaa äänen köyhille itselleen. Tämä on leimallinen piirre koko verkoston toiminnalle. Ilman kokemus- ja erityisasiantuntijoita 3K-verkostoa ei olisi olemassa.

STEA-hanke ”Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa”

Köyhän ääni maankuntiin hankkeen projektikoordinaattori Arja Tyynelä ja viestintävastaava Elina Aaltonen kertovat, että STEA:n rahoittaman hanke “Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa” käynnistettiin 2018. Hanke perustettiin, jotta tähän asti Helsinkiin keskittynyt toiminta voitiin jalkauttaa myös muilla paikkakunnilla. Tavoite on ollut käynnistää Kuka kuuntelee köyhää? -toiminta kymmenellä paikkakunnalla sekä luoda toimiva paikallinen verkosto, joka jatkaisi toimintaansa itsenäisesti hankkeen päätyä.

Kokemusasiantuntijuus keskiössä 

Tilaisuuksissa ja Facebook -ryhmän kautta on tullut hyvin selväksi, että myös köyhälle ihmiselle on hyvin tärkeää, että hän tulee kuulluksi ja ettei häntä ei ohiteta. Jatkuva taistelu elämän erilaisten realiteettien kanssa on haastavaa ja vaikeaa. Haastekerroksia lisää se, että ihmisellä ei ole ruokaa tai asuntoa eikä hänellä ole mahdollisuutta tarjota edes lapsille parempaa tulevaisuutta.

Kun ihminen ei tule kuulluksi ja ymmärretyksi se lisää katkeruutta ja syrjäytymistä. Kuulluksi tuleminen voimaannuttaa. Toki asioille pitää myös oikeasti tapahtua jotain. On merkityksellistä, että voidaan nostaa esille monenlaisia hankaliakin kysymyksiä. He, joita ei normaalisti kuulla oikein missään, saavat äänensä kuuluviin.

Tilaisuuksiin tulevan erityisasiantuntijan ei tarvitse olla koulutettu kokemusasiantuntija, mutta täytyy olla rohkeutta sanoa asiansa esimerkiksi paneelikeskustelussa. Arja Tyynelä, 3K-verkostosta kertoo -Sittemmin olemme liudentaneet tätä vaatimusta eli enää ei välttämättä tarvitse kyetä sanomaan itse, vaan asiansa voi esittää myös välitettynä. Asianomainen kertoo tarinansa, jonka joku muu lukee tilaisuudessa. Tarinansa voi jättää viestinä viestipuhelimeen. Arja pohtii edelleen -Tämä on se iso ongelma, että miten löydetään ne henkilöt, jotka tulevat itse kertomaan oman tarinansa.

Köyhyys ja selviytyminen

Monet köyhät ovat tarkkoja ja taitavia sentin venyttäjiä. Heitä oikeasti kannattaisi kuunnella etsittäessä erilaisia ratkaisuja yhteiskuntamme tämän hetkisiin ongelmiin. Köyhiä ihmisiä on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, niin pitkäaikaistyöttömissä kuin pitkäaikaissairaissa, omaishoitajissa, toisinaan elämä syöksee monien syiden vuoksi ihmisen ahdinkoon.

Vuonna 2020 korona on tuonut köyhille lisäongelmia, kun monet ruuanjakelupaikat ja ateriointimahdollisuudet ovat poissa toiminnasta. Voi olla haaste saada rahat riittämään vielä suojakäsineisiin ja maskeihin.

Verkostosta tarkemmin

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on sekä puoluepoliittisesti että aatteellisesti riippumaton yhden asian liike. Verkosto pyrkii synnyttämään keskustelua köyhyydestä ja erityisen tärkeää verkostolle on esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi Suomessa. Aiempina vuosina verkosto piti tilaisuuksiaan, vuorotteluperiaatteella kunkin Eduskuntaryhmän isännöimänä pääasiassa Eduskunnan Kansalaisinfossa. Sinne pääsee kokoontumaan vain puolueiden kautta. Näin köyhien ihmisten köyhä verkosto on voinut järjestää pääosan tilaisuuksistaan keskeisellä paikalla ja on päästy hedelmälliseen yhteistyöhön päättäjien kanssa. Kansanedustajien oli helppo tulla tilaisuuksiin. Toiminnan laajennettua eri puolille Suomea on edelleen tavoitteena saada päättäjät, virkamiehet ja köyhät kohtaamaan ja aikaan saada keskustelua ja päätöksiin vaikuttavaa dialogia sekä paikallistasolla että valtakunnan tasolla.

Tavoite on saada ihmiset itse järjestämään tilaisuksia ja tapahtumia omissa asioissa, toteaa Arja. Tilaisuuksiensa köyhyysaiheet he voivat päättää itse. Valtakunnallisien tapahtumien aiheet päätetään Helsingissä, mutta paikkakunnat voivat järjestää nämä tilaisuuden oman näköisesti.

Leipäjonokeskustelu usealla paikkakunnalla

Tämän vuoden syyskuussa järjestettiin samaan aikaan eri paikkakunnilla Suomessa “Kuka kuuntelee leipäjonossa käyvää köyhää”-tilaisuuksia. Yksi tapahtumapäivän tilaisuus oli Oulussa https://www.munoulu.fi/artikkeli/-/id/keskustelua-koyhyydesta-ja-ruoka-avusta. Korona-aikaan liittyen monet tilaisuudet järjestettiin etänä, siten, että paikan päällä oli vain vähän väkeä.

Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää? -tilaisuudet

Keväällä 2021 on tarkoitus järjestää ympäri maata tilaisuuksia “Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää?”. Tilaisuuksia tuetaan POP UP -muotoisesti. Kuntavaaliehdokkaita on paljon joten ns. tavallisille ehdokkaille voisi tarjota paikan missä he voisivat tavata köyhyyttä kokeneita ja kertoa mitä he tekisivät siellä kunnanvaltuustossa, vahvistaa Tyynelä.

Paikkakunnalta muodostetaan ryhmä, joka organisoi tilaisuuden.  Arja ja Elina kehuvat monien paikkakuntien osaamista niin organisoinnissa kuin viestinnässä. He tukevat tarpeen mukaan järjestelyissä ja kertovat näille tilaisuuksia toteuttaville tahoille verkostosta. Arja kuvaa: -Kyse on ikään kuin alustasta, jolla tilaisuudet järjestetään.

Kansanedustajat ja köyhät samassa pöydässä

Yksi verkoston tavoitteista on saavutettu, kun yhteistyötahojen kanssa on järjestetty kansallisia PEP (People Experiencing Powerty) -tapahtumia, joissa köyhät ja kansanedustajat kohtaavat samassa pöydässä. Niihin liittyi mielenkiintoisia tarinatyöpajoja ja kohtaamisia. Kahdesta jo toteutetusta tapahtumasta löydät tietoa alla olevista linkeistä:

Tuula Paasivirta
pääkaupunkiseudulla toimiva pappi,
Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston perustajajäsen

Lisätietoja saat www.kukakuunteleekoyhaa.fi. Voit tulla mukaan keskustelemaan Facebook -sivuille. Voit myös ottaa yhteyttä hankekoordinaattori Arja Tyynelään arja.tyynela@3kverkosto.fi