Kirjat

 • “Onko yksinäisellä väliä?”
  DIAKONIAN JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2019 pe 15.11.2019 klo 9.30–15.30 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 222 9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen 9.45 Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila 10.30 Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, sosiologi Lotta ...
 • Luonto kumppaniksi diakoniatyöhön?
  Suomalaiset ovat luontokansaa. Valtaosa suomalaisista vahvistaa hyvinvointiaan jollain luontoharrastuksella ja luontoympäristössä koetaan paljon myös hengellisiä kokemuksia. Monet luonnon tarjoamat lahjat ovat ilmaisia ja useimpien kansalaisten ulottuvilla. Oikeus luontoyhteyteen kuuluu kuitenkin kaikille, riippumatta ihmisen toimintakyvystä, asuinpaikasta tai elämäntilanteesta. Erityisryhmille suunnattu kuntouttava luontotoiminta on kasvanut Suomessa voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja siihen on kehitetty monia ammatillisia ...
 • Diakonia, pelastus ja yhteiskunta
  Olen kutsunut tätä aikaa, jota nyt elämme, kasautuvien kriisien aikakaudeksi. Ilmastonmuutos ja ympäristökriisi, koronapandemia, inflaatio, Ukrainan sota, sodan pelko, energiakriisi ja sodan myötä vauhdittunut globaali ruokakriisi koskettavat meitä maailmanlaajuisesti. Kriisien rinnalla on käynnissä valtakunnallisia muutosprosesseja, jotka tulevat haastamaan myös kirkkoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, Suomen historian yksi ehkä merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista, tulee todeksi ensi vuoden alusta. ...
 • Kiitos, kun kuuntelit!
  Puheenvuoro Kirkon keskusteluavun neuvottelupäivillä Oulussa syyskuussa 2022 Nämä kolme sanaa tulivat identtisinä esiin useampaan kertaan, kun kartoitimme kesällä Kirkon keskusteluavun päivystäjiltä, millaista palautetta he ovat saaneet soittajilta. ”Nyt jaksan taas” – tai ”Nyt voin mennä rauhallisemmin mielin nukkumaan” -kuulostavat varmasti myös monen päivystäjän korvaan tutuilta lauseilta. Toki välillä voi kuulla kipakkaakin palautetta käydystä keskustelusta, sitä ei ...
 • Diakonian merkitykset
  Puhe Kirkon diakonian päivillä Helsingissä 17.9.2022 Diakonia on täynnä paradokseja ja ristiriitoja Se on paradoksi, että diakonian raamatullisia juuria korostetaan, ja silti sanotaan, että diakonia muotoutui 1800-luvulla pietismin herkistämien kristittyjen vastauksena modernin maailman synnyttämien kipukohtien, koneiden, teollistumisen ja teollisuustyöväestön surkean kohtelun ja suoranaisen kurjistumisen aiheuttamaan tuskaan. Välissä on ne noin 1800 vuotta. Mitä niiden aikana tapahtui? Palaan tähän ...
 • Suuntia tulevaan Diakoniabarometri 2022 raportin inspiroimana
  Puheenvuoro Diakoniabarometrin julkaisutilaisuudessa Kirkon diakonian päivillä Helsingissä 17.9.2022. Arvoisat kollegat diakoniassa, on ilo ohjausryhmän edustajana nostaa muutamia näkökulmia johtopäätöksistä ja siitä, mikä minua tämän Muuttuva ja muuttava diakonia – Diakoniabarometri 2022  -tutkimuksen tuloksissa erityisesti inspiroi. Melko vakiintuneen muotoilun mukaan diakonian tehtävinä on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttaminen oikeudenmukaisuu­den, rauhan, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden puolesta toimiminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä hyvinvoinnin edistäminen verkostois­sa ...
 • AJATUKSIA APUVÄLINEESTÄ
  Olen opetellut käyttämään viimeisen vuoden ajan myoelektronista proteesia. Prosessi kahden ”käden” käyttäjäksi on ollut pitkä ja siihen on liittynyt monenlaisia mietteitä, tunteita ja kokemuksia. Seuraavassa erittelen hieman aatoksiani ja pyrin tekemään näkyväksi, mitä kaikkea apuvälineen käyttäjäksi ryhtyminen voi tarkoittaa. Haave Aivan ensimmäisenä minussa heräsi toivo, joka minulla on läpi elämäni ollut: Millaista olisikaan olla kaksikätinen? Miltä ...
 • Kuka minä todella olen?
  Käytännöllisen teologian emeritusprofessori Paavo Kettunen jatkaa aktiivisesti ihmisenä olemisen tutkimista. Kirjansa hän jakaa kahteen päälukuun. Ensin esillä ovat ihmisenä olemisen peruslähtökohdat: ihmiskäsitys, itsetuntemus, suhde itseen. Sen jälkeen Kettunen tarjoaa monipuolisen kattauksen vuorovaikutussuhteissa toteutuvaan minuuteen. Suhteessa oleminen, niin suhteessa muihin ihmisiin kuin Jumalaan, on keskiössä. Hän asettaa kirjansa tavoitteiksi esimerkiksi auttaa lukijaa tunnistamaan paremmin oman minuutensa ...
 • Lohduksi toisillemme
  Emeritusprofessori Paavo Kettunen on tarttunut lohdutuksen teemaan aikana, jolloin lohdutuksen tarve on ilmeinen niin yksilötasolla kuin yhteisöissä. Samalla aihe kytkeytyy vuoden 2022 Herättäjäjuhlien teemaan Lohduksi toisillemme. Nämä kytkökset ovat esillä kirjan rakenteessa ja sisällöissä. Kettunen kuvaa kirjansa olevan ensisijaisesti kirja lohduttamisesta, ei niinkään lohdutuskirjallisuutta. Näin ollen hän toivoo kirjan palvelevan auttamistehtävissä toimivia ihmisiä. Lukijalle kirja näyttäytyy ...
 • Näe lapsen ja nuoren suru!
  Kuolema koskettaa joskus läheltä myös lapsia ja nuoria, mutta tilanne voi jättää lähipiirin sekä sanattomaksi että keinottomaksi, voimattomaksikin. Mitä voimme lapsen tai nuoren surun äärellä tehdä? Käpy Lapsikuolemaperheet ry ja Nuoret lesket ry ovat koonneet aiheesta oppaan aikuisten, niin työntekijöiden kuin perheidenkin, tueksi. Sen kirjoittajat ovat työskennelleet läheisensä kuoleman kokeneiden lasten ja nuorten parissa. Oppaasta on ...
 • Uudistavaa puhetta diakoniatyöstä
  Suomenkieliset diakoniaa käsittelevät teokset ovat tervetulleita merkkitapahtumia. Saara Huhanantin ja Veera Walleniuksen huolella toimittama Diakonia. Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön (Kirjapaja 2022, 222 s.) on erityisen tervetullut monestakin syystä. Kirjassa on ilahduttavan suuri sija seurakunnissa diakoniatyötä käytännössä tehneillä ja tekevillä kirjoittajilla ja heidän näkemyksillään diakoniatyöstä ja sen kehittämistarpeista. Tämä on historiallisesti merkittävä askel ja merkki muutoksesta. Kirjoittajat ...