Kirjat

 • “Onko yksinäisellä väliä?”
  DIAKONIAN JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2019 pe 15.11.2019 klo 9.30–15.30 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 222 9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen 9.45 Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila 10.30 Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, sosiologi Lotta ...
 • Luottamuksen ja dialogin merkityksestä – vuoropuhelua Lauran kanssa
  Ihmiset kaipaavat parempaa keskustelukulttuuria, kuulluksi tulemista ja mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänsä arkisiin asioihin. Kiinnostus ja uteliaisuus toisten ajatuksia kohtaan on yksi dialogin edellytyksistä, ja ihmisten on hyvä päästä puhumaan itselleen tärkeistä asioista. Näin myös erilaisuuden energia voidaan suunnata yhteiseksi oppimiseksi. Seuraava vuoropuhelu rakentuu yhdessä ajattelusta. Laura Arikan sanoitukset ovat hänen artikkelistaan Dialogi luottamuksen osallisuuden ja yhteyden ...
 • Diakonia.Nyt. syntytarina – intoa ja rohkeutta kehittämiseen
  Viime vuoden puolella ilmestyi pitkästä aikaa tämän päivän diakoniatyötä tuoreesti käsittelevä uusi kirja, Diakonia.Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön. Kirjan ovat toimittaneet Saara Huhanantti, Sekasin Kollektiivin kehittämispäällikkö, YAMK diakoni-sosionomi sekä Veera Wallenius, Vantaan kaupungin osallisuusasiantuntija, YAMK sairaanhoitaja-diakonissa. Huhanantti työskenteli aiemmin Vantaan Tikkurilan seurakunnan johtavana diakoniatyöntekijänä ja toimi Diakoniatyöntekijöiden liiton puheenjohtajana. Kirjan kirjoittamisen aikaan Wallenius työskenteli Helsingin Malmin ...
 • Vertaiskehittäjä diakoniatyön kehittämisen sparraajana
  Diakoniatyön kehittämisen tueksi on tarjolla uusi kevytmallinen apu, vertaiskehittäjä Vertaiskehittäjät ovat kokeneita diakoniatyöntekijöitä, diakonian kehittäjiä, jotka ovat saaneet Kirkkohallituksen, Kirkkopalveluiden ja hiippakuntien yhdessä toteuttaman valmennuksen tehtäväänsä. He toimivat diakoniatiimin tai yksin työtä tekevän diakoniatyöntekijän sparraajina ja arjen työn peileinä sekä kehittämisen tukijoina. Oman työn kehittämisessä on välillä hyvä olla mukana myös ulkopuolista tukea. Toivottu muutos voi ...
 • Digidiakonia digitaitojen mahdollistajana
  Digisyrjäytyminen koskettaa kaiken ikäisiä, mutta erityisesti ikääntyneitä. Hyvää tarkoittava it-alan ammattilainen ostaa omalle iäkkäälle vanhemmalleen uuden puhelimen, mutta ei ehdi neuvoa sen käyttämistä. Ikääntynyttä äitiä tai isää nolottaa myöntää, että ei osaa edes vastata uudella laitteella puheluun. Mistä apua? Maahanmuuttaja katsoo kuvia tabletiltaan ja kaipaa kotiin. Tunteet kuristavat rintakehässä. Ikävä ja huoli kotimaahan jääneistä läheisistä on ...
 • Eväitä kestävän diakonian toteuttamiseen 
  Mitä on kestävä diakonia? Tutkimme aihetta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi, YAMK) -opinnäytetyössämme. Tuloksena tuotimme puun muotoisen mallin kestävästä diakoniasta, jota voi hyödyntää diakoniatyön kehittämisen ja arvioinnin välineenä. Tähän tarjoavat mahdollisuuksia myös erilaiset yhteiset kokeilut ja valmiit materiaalit. Kestävä kehitys on ajankohtaisempi asia kuin koskaan aiemmin, ja sitä edistetään eri tavoin Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa, esimerkiksi ymparistödiplomin avulla. Myös ...
 • Kehittämistä ja tutkimista – tietoa, intoa ja sovellettavuutta opinnäytetöistä!
  Diakin AMK-tutkinnon opinnäytetyöprosessi on 15 opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä tilaajan tai yhteistyökumppanin kanssa. Tähän katsaukseen on valittu kiitettävän arvioinnin saaneita opinnäytetöitä, joiden aihe liittyy suoraan tai välillisesti diakoniatyön toimintaympäristöön. Lisää töitä löydät opinnäytetöiden avoimesta kokoelmasta www.theseus.fi. Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt tehdään tutkimus- tai kehittämispainotteisina ja vain harvoin yksilötyönä. Pari- tai tiimityö lisää tiimityöskentelytaitoja, mahdollistaa työnjakoa ja yhteistä ...
 • Luonto kumppaniksi diakoniatyöhön?
  Suomalaiset ovat luontokansaa. Valtaosa suomalaisista vahvistaa hyvinvointiaan jollain luontoharrastuksella ja luontoympäristössä koetaan paljon myös hengellisiä kokemuksia. Monet luonnon tarjoamat lahjat ovat ilmaisia ja useimpien kansalaisten ulottuvilla. Oikeus luontoyhteyteen kuuluu kuitenkin kaikille, riippumatta ihmisen toimintakyvystä, asuinpaikasta tai elämäntilanteesta. Erityisryhmille suunnattu kuntouttava luontotoiminta on kasvanut Suomessa voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja siihen on kehitetty monia ammatillisia ...
 • Diakonia, pelastus ja yhteiskunta
  Olen kutsunut tätä aikaa, jota nyt elämme, kasautuvien kriisien aikakaudeksi. Ilmastonmuutos ja ympäristökriisi, koronapandemia, inflaatio, Ukrainan sota, sodan pelko, energiakriisi ja sodan myötä vauhdittunut globaali ruokakriisi koskettavat meitä maailmanlaajuisesti. Kriisien rinnalla on käynnissä valtakunnallisia muutosprosesseja, jotka tulevat haastamaan myös kirkkoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, Suomen historian yksi ehkä merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista, tulee todeksi ensi vuoden alusta. ...
 • Kiitos, kun kuuntelit!
  Puheenvuoro Kirkon keskusteluavun neuvottelupäivillä Oulussa syyskuussa 2022 Nämä kolme sanaa tulivat identtisinä esiin useampaan kertaan, kun kartoitimme kesällä Kirkon keskusteluavun päivystäjiltä, millaista palautetta he ovat saaneet soittajilta. ”Nyt jaksan taas” – tai ”Nyt voin mennä rauhallisemmin mielin nukkumaan” -kuulostavat varmasti myös monen päivystäjän korvaan tutuilta lauseilta. Toki välillä voi kuulla kipakkaakin palautetta käydystä keskustelusta, sitä ei ...
 • Diakonian merkitykset
  Puhe Kirkon diakonian päivillä Helsingissä 17.9.2022 Diakonia on täynnä paradokseja ja ristiriitoja Se on paradoksi, että diakonian raamatullisia juuria korostetaan, ja silti sanotaan, että diakonia muotoutui 1800-luvulla pietismin herkistämien kristittyjen vastauksena modernin maailman synnyttämien kipukohtien, koneiden, teollistumisen ja teollisuustyöväestön surkean kohtelun ja suoranaisen kurjistumisen aiheuttamaan tuskaan. Välissä on ne noin 1800 vuotta. Mitä niiden aikana tapahtui? Palaan tähän ...