Kirjat

 • “Onko yksinäisellä väliä?”
  DIAKONIAN JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN PÄIVÄ 2019 pe 15.11.2019 klo 9.30–15.30 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki, tila 222 9.30 Avaussanat, Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja Esko Ryökäs sekä Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen 9.45 Kohtaamattomuuden kivusta muutoksen mahdollisuuteen, Opetusneuvos, kasvatuspsykologian apulaisprofessori (vv.) Niina Junttila 10.30 Ongelmalähiöitä vai yhteisöllisiä kyliä? Ulkopuolisten oletukset ja asukkaiden kokemukset vuokratalovaltaisista lähiöistä, VTT, sosiologi Lotta ...
 • Kuka minä todella olen?
  Käytännöllisen teologian emeritusprofessori Paavo Kettunen jatkaa aktiivisesti ihmisenä olemisen tutkimista. Kirjansa hän jakaa kahteen päälukuun. Ensin esillä ovat ihmisenä olemisen peruslähtökohdat: ihmiskäsitys, itsetuntemus, suhde itseen. Sen jälkeen Kettunen tarjoaa monipuolisen kattauksen vuorovaikutussuhteissa toteutuvaan minuuteen. Suhteessa oleminen, niin suhteessa muihin ihmisiin kuin Jumalaan, on keskiössä. Hän asettaa kirjansa tavoitteiksi esimerkiksi auttaa lukijaa tunnistamaan paremmin oman minuutensa ...
 • Lohduksi toisillemme
  Emeritusprofessori Paavo Kettunen on tarttunut lohdutuksen teemaan aikana, jolloin lohdutuksen tarve on ilmeinen niin yksilötasolla kuin yhteisöissä. Samalla aihe kytkeytyy vuoden 2022 Herättäjäjuhlien teemaan Lohduksi toisillemme. Nämä kytkökset ovat esillä kirjan rakenteessa ja sisällöissä. Kettunen kuvaa kirjansa olevan ensisijaisesti kirja lohduttamisesta, ei niinkään lohdutuskirjallisuutta. Näin ollen hän toivoo kirjan palvelevan auttamistehtävissä toimivia ihmisiä. Lukijalle kirja näyttäytyy ...
 • Näe lapsen ja nuoren suru!
  Kuolema koskettaa joskus läheltä myös lapsia ja nuoria, mutta tilanne voi jättää lähipiirin sekä sanattomaksi että keinottomaksi, voimattomaksikin. Mitä voimme lapsen tai nuoren surun äärellä tehdä? Käpy Lapsikuolemaperheet ry ja Nuoret lesket ry ovat koonneet aiheesta oppaan aikuisten, niin työntekijöiden kuin perheidenkin, tueksi. Sen kirjoittajat ovat työskennelleet läheisensä kuoleman kokeneiden lasten ja nuorten parissa. Oppaasta on ...
 • Uudistavaa puhetta diakoniatyöstä
  Suomenkieliset diakoniaa käsittelevät teokset ovat tervetulleita merkkitapahtumia. Saara Huhanantin ja Veera Walleniuksen huolella toimittama Diakonia. Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön (Kirjapaja 2022, 222 s.) on erityisen tervetullut monestakin syystä. Kirjassa on ilahduttavan suuri sija seurakunnissa diakoniatyötä käytännössä tehneillä ja tekevillä kirjoittajilla ja heidän näkemyksillään diakoniatyöstä ja sen kehittämistarpeista. Tämä on historiallisesti merkittävä askel ja merkki muutoksesta. Kirjoittajat ...
 • Rukoile – ja tee rauhantyötä
  Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat häikäilemättömyydessään järkyttäneet ja samalla yhdistäneet ihmisiä yli rajojen. Uhkakuvia on herännyt myös koskien Suomen turvallisuutta. Uhkakuvat ovat herättäneet itsessäni muistikuvia 1970-luvun loppua leimanneesta ydinsodan pelosta ja siitä, miten eräät uskonnolliset toimijat ratsastivat häikäilemättä tuolla pelolla. Kaduilla jaettiin traktaatteja, joissa ihmisiä ahdistettiin lopunaikojen kuvastoilla. Järkyttävät uutiset tunkeutuvat väkisinkin ihon alle. Median tehtävä on ...
 • Eurodiaconian vuosikokouskuulumisia
  Eurodiaconia on eurooppalaisten diakoniatoimijoiden verkosto, joka edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Verkostoon kuuluu 59 jäsenjärjestöä 32 maasta eri puolilta Eurooppaa. Suomesta jäseninä ovat Kirkkohallitus (eli Suomen ev.lut kirkko), Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ODL, Helsingin Diakonissalaitos HDL, Lahden Diakonialaitos DILA sekä Kirkkopalvelut. Eurodiaconian puheenjohtaja on toimitusjohtaja Olli Holmström / HDL ja pääsihteerinä on Heather Roy. Vuosikokous-konferenssi järjestetään vuosittain huhti-toukokuussa. Yleensä ...
 • Diakonia kasautuvien muutosten aikakaudella
  Elämme kiihtyvää ja kiihdyttävää kasautuvien kriisien ja muutosten aikaa. Ympäristökriisin rinnalla koronapandemia on haastanut ennennäkemättömiin globaaleihin toimiin ja muutoksiin. Nyttemmin Ukrainan sota ja sen myötä entisestään tihentynyt arvaamattomuuden ja häikäilemättömän politiikan aika hämmentävät ja pelottavat niin yksilöitä kuin yhteiskuntia. Kirkon diakoniaa kutsutaan erilaisten kriisien keskellä toimimaan ja vastaamaan akuuttiin hätään. Jo perinteisiksi muodostuneet toimintatavat ja siihen ...
 • Korona-ajan uusia haasteita, kokeiluja ja oivalluksia
  Tein vuosi sitten keväällä Diakissa diakoniksi opiskellessani opinnäytetyön ”Koronpandemian merkitys Tampereen Messukylän seurakunnan diakoniatyössä vuonna 2020”. Sain opinnäytetyötä ja diakoniaharjoittelua tehdessäni nähdä, miten kokonaisvaltaisesti, täydestä sydämestä ja uskomattoman rautaisella ammattitaidolla diakoniatyöntekijät tekevät työtään myös kriisin keskellä. Olen todella kiitollinen kaikista niistä opeista ja neuvoista, joita Messukylän diakoniatyöntekijöiltä olen saanut. Nyt korona-aikaa on eletty jo kaksi ...
 • Miina Sillanpää haistoi vanhainkotien köyhyyden jo nenällään
  Miina Sillanpään (4.6.1866–3.4.1952) kuolemasta tulee sunnuntaina kuluneeksi 70 vuotta. Kansanedustaja, ministeri ja toimittaja Miina Sillanpään elämäntyön johtavin ajatus oli naisten ja lasten sekä vanhusten oikeus hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään, mikä Miinan elinaikana ei ollut itsestäänselvyys. Palvelijoiden edunvalvoja tarttui vanhusten hoidon epäkohtiin Miina Sillanpää oli tutustunut työelämään jo 12-vuotiaana mentyään töihin Forssan puuvillatehtaan kehräämöön. Muutaman vuoden päästä Miinalle ...
 • Hädän äänenä oleminen
  Diakonisen kirkon tehtävänä on ihmisten auttaminen ja tukeminen haavoittuvissa elämäntilanteissa, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen, yhteisöllisyyden edistäminen ja ympäristön suojeleminen. Toiminnallaan ja osallistumisellaan kirkko konkretisoi ja määrittää paikkansa yhteiskunnassa. Diakoniaan kuuluu karitatiivisen ja liturgisen puolen lisäksi myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yhteiskunnan muutoksen myötä ihmisten diakoniset tarpeet muuttuvat. Monipuolistuvan diakonian tarpeet kilpailevat vanhojen tarpeiden kanssa. Yhteiskunnan muutoksen myötä myös ihmisten ...