Kirjasuositus: Kaikkien kansojen koti, seurakunta monikulttuurisessa Suomessa

Moni kotouttamisen toimija on tuonut esille, miten seurakunnat ovat merkittäviä kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäjiä Suomessa. Kaikkien kansojen koti on tervetullut kattava kokoelma kirjoituksia, mihin olisi kaikkien kulttuurien välistä seurakuntaa rakentavien hyvä tutustua. Kirja on hyödyllinen muillekin kotoutumistyötä tekeville (kuten minulle). Se sisältää hyviä vinkkejä siitä, miten tukea kotoutumista, miten normikriittisesti tarkastella omia asenteita ja toimintaa ja miten rakentaa moninaista ja inklusiivista yhteisöä, missä eri ryhmät voivat kokea osallisuutta ja omistajuutta. Kirja käsittelee esim. vapaaehtoistyön hyviä käytäntöjä, kriittistä medialukutaitoa ja vastuullista viestintää sekä erityisryhmien (esim. traumatisoituneiden ja lasten) tarpeita. Kirjoittajat ovat asiantuntijoita, joilla on moninaista kokemusta eri kulttuurien keskellä toimimisesta. Asiantuntemuksen lisäksi kirjan yksi vahvuus on sen ekumeenisuus – se on Suomen helluntaikirkon julkaisu, mutta kirjoittajia on eri kirkkokunnista.
Kirja on kattava esitys kulttuurien välisen kirkon teologisesta, kontekstuaalisesta ja käytännöllisestä pohjasta. Laajaa kirjaa ei tarvitse ehtiä lukea kokonaan, vaan voi tehdä kuten minä – lukea ainakin jokaisen kappaleen yhteenvedot. Tässä kirjaa on rakennettu lukijan tueksi: kirjoitukset sisältävät selkeän tiivistyksen ja käytännön vinkkejä erikseen yksilöille, tiimeille, paikallisseurakunnille, niiden johdoille ja kirkkokunnille. Jo tiivistelmiä lukien voi hyödyntää kirjaa oman työn strategiseen suunnitteluun ja rakentamiseen tai oman tehtävän löytämiseen kulttuurien välisessä seurakunnassa. Kirjassa haastetaan lukijaa pohtimaan, miten hyödyntää ja vahvistaa seurakunnan omia voimavaroja ja pohtimaan omaa kulttuurisidonnaisuuttamme, asenteitamme, rakenteitamme, toimintakulttuuriamme ja käytäntöjämme kriittisesti. Näin voimme löytää muutoksen ja uudistuksen kohtia, jotta seurakunnistamme tulisi aidosti vieraanvaraisia, kulttuurienvälisiä ja yhdenvertaisia. Seurakuntia, jotka yhteisöinä voivat haastaa mahdollisia toiseuttavia käytäntöjä ja rakentaa moninaista, inklusiivista ja dialogista yhteiselämää. Tätä yhteistä seurakuntaamme voisi vaikka kutsua Jeesuksen opetukseen kotoutuneeksi kirkoksi, missä olemme yhdessä yksi ja siunaamme kaikki toisiamme.
Jos kiinnostaa verkostoitua muiden moninaista seurakuntaa rakentavien kanssa kirjan teemojen kautta, on keväällä myös tarjolla koulutuksia, missä muutamat kirjan kirjoittajista kouluttavat: https://www.ikopisto.fi/kaikkienkansojenkoti
Pia Rinne
Maahanmuuttokoordinaattori
Kauniaisten kaupunki (31.1.2020 asti)