Agenda2030 ja kirkko

Kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2015. Toimintaohjelma asettaa yhteiset tavoitteet kaikille YK:n jäsenmaille. Suomessa toimintaohjelman toimeenpano- ja seurantavastuu on hallituksella.

Norjan kirkko on toimittanut esimerkillisen teoksen Agenda2030:n tavoitteiden edistämiseksi. Olemme sopineet Norjan kirkon edustajien kanssa, että voimme muokata siitä suomalaiseen kontekstiin istuvan oppaan. Agenda2030:ssa on useita tavoitteita, joihin Suomen ev.lut. kirkko ja monet sen piirissä toimivat järjestöt ja säätiöt voivat luontevasti liittyä.

https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet#Suomessa

Agenda2030 ja Norjan kirkon opas (vinkiksi, että Google-kääntäjä kääntää norjaa englanniksi varsin onnistuneesti): http://bærekraftsboka.no/