Ylivelkaantumisen ehkäisemiseen tarjolla monenlaisia keinoja

Syyskuussa 2019 tuli voimaan kuluttajaluottojen 20 % korkokatto ja koronan myötä Suomen hallitus on lupaillut väliaikaisia korkokattoja. Kalliiden kuluttajaluottojen järjestelyssä ja sovittelussa kuluttajilla on saatavilla erilaisia palveluja. Kuluttajaviraston ja oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnan ohella tarjolla on auttajatahoja ja vastuullisia lainoittajia, jotka pyrkivät auttamaan talousasioissa kokonaisvaltaisesti.   

Luottojen hintaa rajoittavalla sääntelyllä on pyritty ehkäisemään velkaongelmia ja tekemään luottojen hinnoittelua ymmärrettävämmäksi. Samalla lain noudattamisen valvonta on helpottunut. Kuluttajansuojalaki edellyttää luotonantajalta vastuullisuutta luottojen markkinoinnissa ja myöntämisessä. Vuoden 2019 aikana kuluttaja-asiamies puuttui useampaan luotonantajan virheellisen menettelyyn.  

Korkokaton voimaantulon jälkeenkin kuluttaja-asiakkailla on edelleen vanhan korkokattosääntelyn aikana solmittuja jatkuvia luottosopimuksia, joissa voi olla jopa yli 100 % vuosittaisset korot.

Kuluttaja-asiamies suosittelee vaatimaan kohtuuttomien luottokustannusten kohtuullistamista, jos kalliin luoton korvaaminen edullisemmalla ei onnistu.

Pikaluottojen kulujen kohtuullistamiseksi Kuluttajavirasto antaa sivuillaan (linkki) konkreettisia ohjeita. https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/luotot/pikaluottojen-kohtuullistaminen/#K1 

Neuvontapalveluja velkaantuneille 

Mistä apua sitten kannattaa hakea? Diakoniatyön vuonna 2019 kohtaamista asiakkaista 30 % haki apua talouden ongelmien vuoksi. Diakoniatyöntekijöiden antama tuki- ja neuvontatyö on siten mittavaa ja talousasiat diakoniatyön vastaanotolle tulon syynä on kasvanut vuodesta 2018. Diakoniatyön ammatilliseen osaamiseen kuuluukin nykyään taito ohjata taloudenhallinnan perustaidoissa sekä muun talous- ja velkaneuvonnan järjestelmän tuntemus. Digitaalisten palvelujen kehittyessä talous- ja velkaneuvontaakin on saatavilla yhä enemmän netissä. Seurakunnissa on myös kehitetty esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa talousneuvonnan alueelle. 

Lakisääteistä talous- ja velkaneuvontaa annetaan oikeusaputoimistoissa.  Tammikuussa Oikeus.fi -sivustolla on aloitettu valtakunnallinen chat-neuvontapalvelu, joka toimii arkipäivisin klo 10-12.  Keskiviikkoisin palvelua on saatavana myös englanniksi ja perjantaisin palvellaan myös ruotsiksi. Vaikka palvelu on uusi, yhteydenottoja tulee jo keskimäärin 14 päivystysvuoroa kohti. Tyypillisin kysymys on ollut, miten velkajärjestelyyn pääsee.  Chatin kautta annetaankin yleisluonteista neuvontaa anonyymisti ja ohjataan henkilökohtaisissa kysymyksissä olemaan yhteydessä oikeusaputoimistoihin joko puhelimitse tai sähköpostilla. Ajanvarausväylänä chat ei toimi.  

Neuvontaa verkossa antaa myös Takuusäätiö. Sen Velkalinja- ja chat-neuvontaan tuli viime vuonna 45 800 yhteydenottoa, mikä oli lähes 3 000 enemmän kuin aiempana ennätysvuonna 2018. Neuvojat kohtasivat 25 prosenttia edellisvuotta enemmän asiakkaita, joilla oli vakuudetonta velkaa yli 50 000 euroa. Peräti 80 prosenttia Takuusäätiön neuvonnan asiakkaista kertoo maksavansa edelleen aiempia velkojaan uudella velalla, mikä kasvattaa kokonaisvelkamäärää. Koska nopeaa ratkaisua velkaongelman hoitamiseen ei ole, neuvontatyö on yhä vaikeampaa. Takuusäätiöstäkin etsitään helpotusta tilanteeseen liian myöhään, sillä velkojen kokonaismäärä voi olla jo niin suuri, ettei Takuusäätiön myöntämä takaussumma enää riitä.  

Henkistä tukea ja asioiden selvittelyä 

Toivoa ei pidä kuitenkaan menettää. Diakoniaa tarvitaan edelleen ja ehkä vielä aiempaa enemmän asiakkaiden rinnalla kulkijana. Diakoniatyössä olisikin hyvä etsiä edelleen niitä kanavia, joiden kautta asiakkaat löytävät diakonisen keskusteluavun piiriin. Vaikka diakoniatyö ei pystykään rahallisesti ratkaisemaan käsistä ryöstäytynyttä taloustilannetta, voi kohtaaminen toimia merkittävänä kannatteluna kriisin keskellä.  

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä aloitettiin viisi vuotta sitten Raharenki -toiminta, mikä lähti liikkeelle perintäpuolella työtä tehneen vapaaehtoisen aloitteesta. Vapaaehtoiseksi haettiin talousasioiden asiantuntijoita, kuten sosiaalityöntekijöitä, perintäpuolen henkilöitä ja pankkivirkailijoita. Vapaaehtoisten kouluttamisessa on tehty yhteistyötä myös talous- ja velkaneuvonnan kanssa.  

”Tällä hetkellä mukana on noin 15 vapaaehtoista ja asiakasyhteydenottoja tulee melko säännöllisesti. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoiset ovat haastateltuja, kokeneita alan ihmisiä. Asiakkaat ovat kokeneet, että joku on kuunnellut heitä, osannut neuvoa, tehnyt yhdessä suunnitelmaa ja asiat ovat edenneet. Valitettavasti on myös tapauksia, missä talousongelmat ovat jo niin mutkikkaat tai henkilöllä on jotain muuta vaikeaa ongelmaa, esimerkiksi mielenterveyden kanssa. Tällöin he eivät välttämättä ole aina vapaaehtoisen kanssa samaa mieltä, miten asioiden kanssa tulisi edetä. Joskus myös asiat eivät etene siihen suuntaan, mihin henkilö itse haluaisi sen etenevän eikä lopputulos miellytä”, kertoo Rahahenki-toimintaa nykyisin koordinoiva vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Mia Lehtonen. Hänenkin kokemuksensa mukaan talousasiat ovat menneet entistä vaikeammiksi ja monimutkaisemmiksi.  

Vapaaehtoisia neuvojia on koulutettu eri puolille Suomea useassa vapaaehtoistoiminnan hankkeessa. Helsingin seurakunnissa käynnistyi Raha-asianeuvonnan Rari -toiminta, joka on laajentunut pääkaupunkiseudun kautta eri puolille Suomea. Lisäksi vapaaehtoisten ja vertaisten tukea on saatavilla yhdistysten kautta ainakin Oulussa, Rovaniemellä, Salossa, Turussa ja Jyväskylässä. 

Lainojen järjestelyä ja sovittelua  

Vuoden 2018 alussa Suomessa tuli voimaan EU:n toinen maksupalveludirektiivi, joka velvoitti tilinpitäjäpankit avaamaan tilitietopalvelujen tarjoajille pääsyn asiakkaan tileille asiakkaan suostumuksen perusteella. Tämä mahdollistaa uudenlaisten neuvonta- ja lainoituspalvelujen kehittämisen.  Esimerkiksi Solidate Oy tarjoaa ylivelkaantuneille ilmaisen taloudellisen analyysin, jonka perusteella saa konkreettisen kuvan omasta taloudellisesta tilanteestaan viimeisen 12 kuukauden tulojen ja menojen perusteella. Tiedot  kategorisoidaan eri tulo- ja menolajeihin ja asiakas saa suosituksen, miten tilannettaan voisi parantaa. Solidaten palvelu on rakennettu erittäin matalan kynnyksen kanavaksi, jossa ei tarvitse keskustella henkilökohtaisesti tai antaa omia tietojaan kenellekään, ellei itse halua. Analyysin perusteella tehtävä suositus tunnistaa velkojen ja tulojen perusteella käytettävissä olevan maksuvaran ja henkilön kokonaistaloustilanteen. Tämän perusteella Solidate voi tehdä luotoista lunastustarjouksen ja neuvottelee akordin velkojien kanssa.  

Solidaten malli perustuu tehokkaaseen datan käsittelyyn ja prosessointiin sekä digitaalisten työkalujen ja viestinnän käyttämiseen. ”Teemme yhteistyötä useiden kunnallisten velkaneuvojien, Peluurin ja monen muun kolmannen sektorin toimijan kanssa. Pyrimme tarjoamaan kaikille apua, vaikka Solidaten järjestelemä luotto ei olisi saatavilla. Asiakkaalle tarjotaan aina asiakkaan kannalta sopivinta ratkaisua, vaikka se olisi jokin muu kuin Solidaten oma palvelu ja asiakas päättää itse, millaista apua haluaa ottaa vastaan”, kertoo kumppanuusjohtaja Anu Honkalinna.  Esimerkiksi Peluurin palveluihin tutustumisesta on kokemusta jo syksystä alkaen. Noin 3000 tehdyn analyysin joukossa neljännes on saanut rahapelidiagnoosin, heistä noin 400 on jatkanut lisäinformaation lukemiseen ja heistä neljännes tutustunut Peluurin palveluun.  

”Haluamme myös tarjota Kirkon diakoniatyölle mahdollisuutta hyödyntää meidän taloudellista analyysiämme omaan työhönsä, jotta varsinaiselle henkilökohtaiselle keskustelulle ja yksilölliselle neuvonnalle jää enemmän aikaa mekaanisen laskennan sijasta. Siksi vaikeissa tilanteissa olevia asiakkaita ohjataan etsimään keskusteluapua myös seurakuntien työntekijöiltä”, Honkalinna jatkaa. Linkin keskusteluavun sivuille on ensimmäisen kuukauden aikana klikattu jo 105 kertaa ja heistä 15 kertaa on jatkettu kirkon keskusteluavun ja 15 seurakuntien yhteystiedot –sivulle. 

Vastuullisia maksumuistutuksia 

Kuntien omistama Sarastia Kuntaperintä Oy tuottaa kunnille ja kuntaorganisaatioille maksuvalvonnan ja perinnän palveluja. Se on pyrkinyt huomioimaan velallisten yksilölliset tilanteet ja vaikuttamaan kuntien kanssa siihen, että velallisen tilanne ei pahene. Velallisen auttamiseksi Sarastia Kuntaperintä on alkanut vuoden 2020 alussa toimittaa maksuvaatimuksen yhteydessä tietoa talouden neuvontapalveluista. Tällä yritetään tarjota velalliselle sujuvaa ja tarpeen mukaista apua velkojensa järjestelyyn. Saatekirje sisältää tietoa oikeusaputoimiston, Takuusäätiön ja Yritys-Suomen neuvontapalveluista sekä yhteiskunnallisten tahojen luottomahdollisuuksista ja ohjeistus on laadittu yhdessä Takuusäätiön kanssa. 

”Tällaisen ylimääräisen ohjeistuksen lähettäminen toisen maksuvaatimuksen yhteydessä on konkreettinen toimenpide, jolla pyrimme siihen, että velallinen toimii aktiivisesti ja saa nopeasti apua mahdollisiin velkaongelmiinsa. Googlettaminen ei aina auta taloudellisten järkevien vaihtoehtojen löytymisessä, jos googletuksen tuloksena saa pitkän listan pikavippiyhtiöiden mainoksia”, kertoo Sarastia Kuntaperinnän liiketoimintajohtaja Christian Sjöstrand. 

Takuusäätiön toimitusjohtajan Juha Pantzarin mukaan maksuvaatimukseen liitetty konkreettinen ohjaus on tärkeää. Maksuongelmissa oleva ihminen päätyy helposti ottamaan pikaluottoa, sillä nopea ja helppo ratkaisu on houkuttelevaa. Ihmisillä ei myöskään ole tietoa muista vaihtoehdoista. Yksikin kallis luotto voi johtaa velkakierteeseen tai syventää jo olemassa olevaa kierrettä. Ammattilaiset auttavat löytämään edullisempia vaihtoehtoja ja kestävämpiä ratkaisuja maksuongelmiin. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston syksyllä 2019 tekemän selvityksen mukaan neuvontatyön riittävyys on tärkeää asiakkaan alkuvaiheen kaaoksen rauhoittamisessa sekä velkatilanteen kokonaisuuden hahmottamisessa. Tällä tavoin velkakierrettä voitaisiin katkaista riittävän ajoissa. Korona-kriisin johdosta Suomen hallitus on luvannut tukea myös ylivelkaantuneille. Pankit ovat jo ryhtyneet antamaan lyhennysvapaata erityisesti yrittäjille ja muun muassa ulosottomiehiltä pyydetään harkintaa ulosottojen perimisessä. Lisäksi pikavippien markkinointia kielletään ja korkokatto on laskettu 10 %:iin määräajaksi.  

Diakoniatyöntekijä voi olla mukana velkaantumisen kannalta ratkaisevassa tilanteessa, jossa kaaokseen ajautunutta elämäntilannetta yritetään kaikin keinoin ratkaista. Yhteinen talousasioihin paneutuminen, rauhoittuminen sekä erilaisten vaihtoehtojen tunnistaminen voivat rohkaista velkaantumisen kierteessä olevaa valitsemaan hyviä vaihtoehtoja talousongelmien ratkaisuksi. 

Anita Salonen 
avustusvalmistelija 
Kirkon Diakoniarahasto