Vertaiskehittäjä diakoniatyön kehittämisen sparraajana

Ihmisiä pöydän ääressä suunnittelee tietokoneen ja vihkon äärellä.

Diakoniatyön kehittämisen tueksi on tarjolla uusi kevytmallinen apu, vertaiskehittäjä

Vertaiskehittäjät ovat kokeneita diakoniatyöntekijöitä, diakonian kehittäjiä, jotka ovat saaneet Kirkkohallituksen, Kirkkopalveluiden ja hiippakuntien yhdessä toteuttaman valmennuksen tehtäväänsä. He toimivat diakoniatiimin tai yksin työtä tekevän diakoniatyöntekijän sparraajina ja arjen työn peileinä sekä kehittämisen tukijoina. Oman työn kehittämisessä on välillä hyvä olla mukana myös ulkopuolista tukea. Toivottu muutos voi olla vanhasta luopumista, oman työn puntarointia, uuden opettelua, korjausliikkeitä, kokeiluja ja yhteistyöverkoston uudelleen asemointia. Vertaiskehittäjä on kollega, joka on oman organisaation ulkopuolelta, mutta kuitenkin ns. sisäpiiristä. Vertaiskehittäjäprosessissa tutkitaan yhdessä työtä ja mahdollistetaan ja vahvistetaan uuden syntymistä.

Vertaiskehittäminen käytännössä

Vertaiskehittäjän tehtävänä kollegoiden tukena on tukea työn arviointia, tuoda käytännön työkaluja ja mittareita oman työn tutkimiseen, toimia sparrauskaverina ja peilinä, auttaa priorisoimaan työtä, tukea sisäisten ja ulkoisten verkostojen syntymistä sekä kannustaa kokeilemaan. Vertaiskehittäjä ja seurakunnan diakoniatyöntekijät sopivat vertaiskumppanuuden tavoitteista ja kestosta. Perusmallina on, että vertaiskehittäjä voi olla 3-5 päivän ajan kollegiaalisena apuna ja tukena erikseen sovittavana ajankohtana. Kyseessä on siis lyhyehkö täsmäapu.

Seurakunnalle vertaiskehittäjän työpanos on maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia matkakustannuksia. Kehittäjäkumppanuus voi toteutua livetapaamisilla tai etänä tai näiden yhdistelmänä. Kumppanuusprosessissa lähdetään useimmiten liikkeelle nykytilanteen arvioinnilla ja tutkitaan yhdessä muutoskohteita: mitä pitäisi säilyttää, mistä kenties luopua, mitä parantaa, muuttaa, kehittää tai kokeilla? Löytyneisiin muutostarpeisiin ideoidaan yhdessä käytännön ratkaisuja. Seuraava askel onkin idean vieminen käytäntöön ja kokeileminen. Lopuksi arvioidaan yhdessä prosessin kulkua ja hyötyä sekä oppimista yhdessä.

Vertaiskehittäjä, työnohjaaja, työyhteisökonsultti, mentori… mitä näitä nyt on!

Vertaiskehittäjä on kollega, vertainen, joka tukee työn tutkimista ja kehittämistä. Vertaiskehittäjä ei ole työnohjaaja eikä työyhteisökonsultti, jotka keskittyvät enemmän työntekijänä kehittymiseen, työyhteisön vuorovaikutukseen, johtamiseen ja työhyvinvointiin. Vertaiskehittäjä ei myöskään ole mentori, joka toimii enemmän valmentajan tavoin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä vertaiskehittäjiin. Lisätietoja vertaiskehittäjistä sekä yhteystiedot löydät verkkosivuilta evl.fi/vertaiskehittaminen.

Titi Gävert, diakonian kehittämisen asiantuntija, Kirkkohallitus

Seppo Sulkko, diakoniajohtaja, Kirkkopalvelut

Kati Jansa, diakonian hiippakuntasihteeri, Kuopion hiippakunta

Kuva: Pixabay.