Kirkon diakoniarahasto tuki vähävaraisten perheiden nuoria 200 000 eurolla

Kirkon diakoniarahasto sai jo lakkautetulta Suomi 2024 ry:tä 200 000 euron lahjoituksen käytettäväksi nuorten opiskelun ja työllistymisen tukemiseen sekä elinolosuhteiden parantamiseen. Lahjoitussumma on peräisin presidentti Sauli Niinistön vaalikampanjabudjetin jäljelle jääneistä varoista.

Tukea myönnettiin kaikkiaan 137 nuorelle. Se ohjautui saajille seurakuntien diakoniatyön kautta. Pääpaino oli nuorten ammatillisen koulutuksen ja lukio-opintojen tukeminen vähävaraisissa perheissä. Vähävaraisten perheiden nuorten uhkana on opintopolulta kokonaan syrjäytyminen tai jo aloitettujen opintojen keskeyttäminen.

Opintojen tukemiseen meni noin 80 prosenttia tukisummasta. Opintoja tuettiin maksamalla lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppimateriaaleja, kirjoja ja e-kirjoja, opinnoissa vaadittavia ammattiasuja, turvakenkiä, tietokoneita, laskimia, opintomatkoja ja tutkintomaksuja. 

Ajokorttihankintoihin ohjautui kahdeksan prosenttia tuesta. Ajokorttihankintoja tuettiin niissä tapauksissa, joissa ajolupa tuki työllistymistä tai opiskelua. Harrastustoiminta sai seitsemän prosenttia tukisummasta. Harrastustoimintaa, pääasiassa kuntosali- ja liikuntaharrastuksia, maksettiin opiskelun tukemiseksi ja arjen rytmin löytämiseksi kuntoutusvaiheessa.

Apuvälinehankintoihin ohjautui kolme prosenttia tuesta. Apuvälinehankinnoilla kuten mopoautolla, sähköpyörätuolilla, silmälaseilla ja kuulolaitteilla tuettiin nuoren itsenäistä selviämistä arjessa. Lisäksi tukea myönnettiin neljä prosenttia itsenäistymistä tukeviin menoihin, jotka olivat ensisijaisesti asumiseen liittyviin kuten kodinhankintoja.

Tukea jaettiin ympäri Suomen. Eniten sitä jaettiin Oulun hiippakunnan seurakuntien diakoniatyön kautta, 17 prosenttia, ja Tampereen hiippakunnan seurakuntien diakoniatyön kautta, 16 prosenttia.


Sari Nieminen
Kirkon diakoniarahasto,
p. 050 378 0224