Älyratkaisut avartavat muistisairaiden kokemusmaailmaa

– Aivan mahtava kokemus! Aistihuone tuo hymyn, ilon ja rauhan muistisairaan kasvoille, riemuitsee osastonhoitaja Jaana Pilvinen Kustaankartanon palvelutalo Eedenissä.

Kustaankartanon seniorikeskuksessa esiteltiin erityisesti muistisairaille suunniteltu multisensorinen aistihuone, joka on ensimmäinen Pohjoismaissa. Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimiala on hakenut mallia muistisairaiden tueksi kehitettyihin älyratkaisuihin Hollannista. Multisensorista aistihuonetta kokeillaan palvelukeskuksessa osana 6Aika CoHeWe-hanketta kesäkuun loppuun asti.

Multisensorinen aistihuone on ollut palvelukeskuksen asukkaiden ja hoitajien kokeiltavana kuukauden ajan ja nyt jo pystytään havaitsemaan sen tuomia positiivisia vaikutuksia muistisairaissa asukkaissa. Huone stimuloi muistisairaiden aisteja viherseinällä, tuoksuilla ja virtuaaliteknologian sovelluksilla. Aistihuoneen avulla pyritään hidastamaan muistin rappeutumista kannustamalla aktiivisuuteen erilaisia toimintoja hyödyntäen.

Sukellus Suomen luontoon

Multisensorisessa aistihuoneen sisutuksessa on käytetty aitoja luonnonmateriaaleja, kuten sammalseinä, heinäpaaleja ja koivun runkoja. Lisäksi huoneessa on seinä, johon heijastetaan virikkeitä vierailijan toiveiden mukaan. Tarjolla on aivopähkinöitä, luontokuvan ja äänen yhteensovittavia maisemakuvia ja -videoita sekä aistihuoneen käyttäjän omalla liikkeellä luomia digitaalisia taideteoksia. Huoneen avulla halutaan lisätä kosketusta suomalaiseen luontoon, minkä on todettu rauhoittavan ja laskevan stressitasoa.

Sami Kämppi OiOi Collective Oy:stä toteaa, että multisensorinen aistihuone on mahdollista toteuttaa olemassa olevaan tilaan, eikä siten vaadi suuria investointeja.

Kustaankartanon tilassa on valittavana 16 erilaista maisemakuvaa eri vuodenajoilta sekä vuorokaudenajoilta. Kuviin on tallennettu äänimaailmaa kuvan ottohetkeltä, jolloin syntyy aito kokemus luonnossa olemisesta. Tila on vuorovaikutteinen, sillä vierailija voi itse valita seinälle tulevista nuolinäppäimistä haluamansa toiminnon.

Älyratkaisuilla lisätään myös kilpailukykyä työpaikkana

Älykästä teknologiaa voidaan hyödyntää myös hoitajien tukena. Multisensorinen aistihuone rentouttaa kaiken ikäisiä, minkä Kustaankartanon seniorikeskuksessa arvioidaan lisäävän talon kilpailukykyä myös työpaikkana. Jo lyhyt tauko aistihuoneessa rentouttaa myös työntekijää. Yhdessä asukkaiden kanssa hoitajat pääsevät pienille retkille työvuorojen aikana. Lisäksi hyvin voivien asukkaiden kanssa työ on vaihtelevaa ja mukavaa.

Kustaankartanon seniorikeskuksessa on meneillään Kustis Go Digi -hanke, jossa etsitään luovasti erilaisia mahdollisuuksia älyteknologian hyödyntämiseksi. Jo nyt palvelukeskus Eedenin kaikissa huoneissa on liikkeen tunnistavat lattiat, jolloin hoitajat voivat huomioida asukkaan päivärytmiä ilmaan huoneeseen kurkkimista. Hankkeessa kokeillaan myös älykästä valojärjestelmää, joka huomioi vuorokaudenajan muistisairaan päivärytmiä tukien turvallisuudesta tinkimättä.

Älyteknologian hyödyntämisessä opittavaa myös diakoniatyössä?

Onko sinulla kokemuksia aistien aktivoimisesta esimerkiksi muistisairaiden kanssa toimiessa? Onko älyteknologian käyttäminen diakoniatyössä uhka vai mahdollisuus? Diakonia edistää monella tavoin kestävää kehitystä toimintatavoillaan. Myös uuden teknologian käyttöönotto ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi liittyy sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden ulottuvuuksiin.

Ihmisen kunnioitus ja perinteiden arvostus kuuluu sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Kaiken ikäisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa myös älyteknologian avulla.

Diakoniatyössä onkin jo kokeiltu mm. hartauden tarjoamista videon avulla, jolloin hartauteen osallistuminen ei ole kiinni yhteisestä ajasta ja paikasta.

Syrjäytymistä voidaan ehkäistä ja turvallisuuden kokemusta vahvistaa sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksilla, millä on vaikutusta myös laajemmin taloudelliseen kestävyyteen. Diakoniassa kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti tässä ajassa. Millä keinoin diakonia edistää kestävyyttä yhä paremmin?Anita Salonen
avustusvalmistelija
Diakonia ja sielunhoito
anita.salonen@evl.fi