Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE DIAKONIAPLUS.FI-SIVUSTON KOMMENTOIJILLE

Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus/ Diakonia ja sielunhoito/ Diakonia ry (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus at evl.fi

Yhteyshenkilö

Raili Suviranta
Kirkkohallitus/ Diakonia ja sielunhoito/ Diakonia ry
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
raili.suviranta at evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr at evl.fi

Rekisterin nimi

Diakonia+  -sivuston kirjoitusten kommentoijat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään diakoniaplus.fi-sivustolla julkaistujen artikkelien ja blogikirjoitusten kommentointiosiossa. Henkilön lähettämät tiedot näkyvät artikkelien lopussa, mikäli sivuston ylläpitäjä on hyväksynyt kommentit. Kaikkia lähetettyjä kommentteja ei välttämättä hyväksytä ja näytetä sivustolla. Tiedot voivat kuitenkin jäädä sivuston tietokantaan moderointia tai hyväksymistä varten, vaikka niitä julkisesti sivulla ei näytettäisi.

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 6.1(a) artikla.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmään kuuluvat diakoniaplus.fi-sivuston kävijät sekä sivuston ylläpitäjät ja toimittajat. Rekisterin tietosisältö koostuu käyttäjän nimestä, sähköpostista (ei julkaista sivustolla), artikkelikohtaisista kommenteista ja kotisivun osoitteesta sekä kuvasta (vapaaehtoinen tietosisältö).

Tietolähteet

Henkilön tiedot ja kommentit saadaan diakoniaplus.fi artikkelien ja blogikirjoitusten lopussa olevasta kommentointilomakkeesta, jonka henkilö itse täyttää.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta. Tietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin kommentoinnin kohteena ollut artikkeli pysyy julkaistuna. Jossain tapauksissa henkilötiedot ja kommentit voidaan poistaa sivuston ylläpitäjien toimesta mikäli se on toimituksellisen työn kannalta tai epäasiallisen sisällön tai käytöksen vuoksi sopivaa.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
029 56 66700, tietosuoja at om.fi
www.tietosuoja.fi