Sauli Niinistö: Kaikkia avuntarvitsijoita on autettava

”Kiitän kirkon diakoniatyöntekijöitä merkittävästä työpanoksesta kaikkien lähimmäistemme
hyväksi”, Sauli Niinistö tervehti taannoin diakoniaväkeä. Presidentti on ilmaissut useissa haastatteluissa
ja puheissa arvostavansa kirkon laajaa ja tehokasta diakoniatyötä.

Lue presidentin koko haastattelu:
Diakonia -lehdestä