Diakoniatyön harjoittelua Hollolassa

Kuva: Harjoittelija Dimitri ja ohjaaja Jaana sekä avoin ovi / Virve Valkeavuori

Ruotsissa syntynyt ja koko nuoruutensa siellä asunut Dimitri Theslund on suorittanut diakoniatyön harjoittelun Hollolan seurakunnassa. Pääasiassa ohjaajana toimi seurakunnan virka-ajaltaan uusin diakoniatyöntekijä Jaana Rosti-Mutala. Dimitrin tavoitteena on ensi vuoden aikana saada valmiiksi sosionomi-diakonin amk-tutkinto.

Halu auttaa ihmisiä vei Dimitrin opiskelemaan Diakonia-ammattikorkeakouluun. Nuori mies toimi useita vuosia isoäitinsä omaishoitajana. Dimitri kertoo käyneensä myös ”pohjalla”, josta hänet nosti ylös elämänmuutos ja uskoon tulo.

Dimitri suoritti vuonna 2017 oppisopimuksella Suomen Romaniforumissa toisen asteen romanikulttuurin ohjaajan tutkinnon. Sen jälkeen ovet avautuivat työelämään lastenkotiin.

Työn äärellä Dimitrillä oli kova halu päästä pätevöitymään sosionomi-diakoniksi Diakonia-ammattikorkeakouluun. Dimitri opiskelee nyt henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla 2,5 vuotta, vaikka tutkinnon laajuus normaalisti on 3,5 vuotta. Ensi vuonna suurin urakka on opinnäytetyö, jonka aihe on kristillisyyden merkitys päihdekuntoutumisessa vankilaympäristössä.

Dimitri kertoo, että Hollolan seurakunnassa hän on tutustunut diakoniatyöhön ammatillisesta ja hengellisestä näkökulmasta. Hän on nähnyt ja kokenut sen, miten monipuolista työtä kirkossa tehdään. ”Diakoniatyön kontrastit avasivat silmiä”, Dimitri kertoo. Toisessa paikassa istuttiin pöydän ympärillä hienossa kartanomiljöössä ja samana päivänä kohdattiin asiakas sängyn laidalla pienessä likaisessa huoneistossa. Silti tilanteet olivat kaikille ihmisille merkityksellisiä ja ainutlaatuisia. Niissä ei asetettu vastakkain surun ja yksinäisyyden määrää tai avun ja tuen tarvetta. Molemmissa toteutuivat inhimillinen kohtaamisen tarve ja diakoniset perusteet.

Hollolan seurakunnassa Dimitriä ilahduttaa diakoniatiimin yhteistyökyky ja työn tekeminen yli työalarajojen. Hollolassa tehdään töitä yhteisen tavoitteen mukaisesti ja se tavoite on ihmisten auttaminen. Toki isossa seurakunnassa on ison seurakunnan haasteet, eivätkä nekään ole jääneet opiskelijalta piiloon.

Mieleenpainuvin tilanne Dimitrillä on ollut ruoanjakokohtaamisten ohella erään vähävaraisen perheen auttaminen. Kohtaaminen tapahtui kotikäynnillä ja perhe sai tarvittavan avun.

Ohjaaja Jaana vahvistaa, että tässä avustamisessa turvattiin pieneltä osin lapsen tulevaisuutta eikä vanhempien elämän ratkaisut vaikuttaneet lapsen elämään.

Harjoittelusta on tehnyt haastavaa epidemia-ajan muutokset työssä. Jaana kertoo, että kokoavan toiminnan puuttuessa toimintaa, mihin ohjata opiskelijaa, on ollut vähemmän. Opiskelijan kalenterin täyttäminen on ollut työlästä, koska etätyötä on tehty enemmän. Jaana on silti rohkeasti työllistänyt koko tiimin diakoniatyöntekijöitä ja saanut koottua Dimitrille hyvän harjoittelupaketin. Ensimmäisenä harjoittelupäivänä Dimitri pääsi lennosta mielenterveyskuntoutujien leiripäivään ja seuraavana päivänä päihdekuntoutujien toiminnalliseen saunailtaan. Dimitri on saanut olla monissa diakoniatyöntekijän työtehtävissä mukana, muun muassa Tuomasmessussa, erilaisissa ryhmissä sekä Missiokammarin isäntänä, myyjänä ja hartauksien pitäjänä.    

Jaana kertoo, että on saanut Dimitriltä romanikulttuurin kautta paljon lisäarvoa omaan työhönsä harjoittelun aikana.  Dimitri on aikuinen mies, perheen isä ja pärjäävä ihminen, joka on oman ekumeenisuutensa kautta madaltunut raja-aitoja ja poistanut ennakkokäsityksiä. Dimitri kertoo, että hänen vahvuuksiaan ovat sosiaalisuus ja ammatillisuus sekä se, että hän on mies ja diakoniatyössä. Harjoittelun loppupuolella Dimitri pitää vielä teams-koulutuksen romanikulttuurista koko Hollolan seurakunnan työyhteisölle. Koulutushetki tallennetaan.

Lopuksi Jaana kertoo vielä, että yhdessä he ovat voineet toimia työparina eri tehtävissä. Dimitri on antanut vertaistukea ja kokemusasiantuntijan äänen toiselle romanille ja Jaana taas on tuonut kohtaamiseen ammatillisesti vahvaa päihde-, mielenterveys- ja kriminaalityön osaamista.

Pyysin Dimitriä jatkamaan seuraavia lauseita:

  • Diakoniatyöntekijänä olen…auttaja.
  • Haluan auttaa ja tukea…huono-osaisia.
  • Minä luotan…Jumalaan.
  • Minua askarruttaa…kirkon asema yhteiskunnassa.
  • Toivon, että…kirkko voi olla kaikkia varten.
  • Iloitsen…Hollolan seurakunnasta!

Virve Valkeavuori                                                     
lehtori, kirkon ala                                                       
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskelija suorittaa sosionomi amk-tutkinnon yhteydessä piispainkokouksen määrittelemät diakonian virkaan kelpoistavat opinnot. Yksi osa kirkollisia opintoja on diakoniatyön harjoittelu. Se on laajuudeltaan 15 opintopistettä ja noin 10 viikkoa.

Harjoittelun yleisinä tavoitteina ovat diakonian asiakkaiden hyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen terveyden edistäminen. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa diakoniatyön työmuotoja ja ammattikäytäntöjä sekä arvioi omaa oppimistaan diakoniatyön asiantuntijana. Näiden pohjalta opiskelija tekee myös omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Opiskelija osallistuu lisäksi vähintään yhteen messuun diakoniatyöntekijän tehtävissä.