Vertaistukea nepsy-piirteisten lasten vanhemmille

Neuropsykiatristen oireiden tunnistamisessa on tapahtunut Suomessa viime vuosina paljon. Kirkon nuoriso- ja diakoniatyössä tämä näkyy myös monin tavoin. Moni työssä kohdattava henkilö on saanut esimerkiksi ADHD-diagnoosin tai asia on selvittelyssä. Oireisto vaikuttaa arjen hallintaan, oppimiseen ja monin tavoin myös elämänlaatuun. Myös läheisten elämään nämä asiat vaikuttavat monin tavoin.

Oulun Tuiran seurakunta on tarttunut ajankohtaiseen asiaan tarjoamalla vertaistukea nepsy-piirteisten lasten vanhemmille. Opiskelijamme Pirita Satomaa ja Piia Tiitto olivat keväällä 2019 mukana ensimmäisen ryhmän toteuttamisessa ja innostuivat tekemään aiheesta sosionomi-diakoni (AMK)-tutkintoon opinnäytetyönsä.

Erityisen ihanat -ryhmä koko perheelle

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten vanhemmille järjestettiin vertaistukiryhmä Oulussa, Tuiran seurakunnassa, keväällä 2019. Erityisen ihanat -nimiseen ryhmään osallistui koko perhe. Vanhempien vertaistukiryhmän aikana oli järjestetty lastenhoito ja ryhmän lopuksi kokoonnuttiin yhteiseen hartauteen. Ryhmä kokoontui kerran kuussa, viisi kertaa kevään aikana.

Yksi syy toiminnan käynnistämiselle olivat vanhempien kokemukset, etteivät perheet pysty osallistumaan seurakunnan toimintaan, esimerkiksi jumalanpalvelukseen. Perheet eivät myöskään saa riittävästi tukea ja tietoa. Saimme opiskelijoina mahdollisuuden opinnäytetyönä tutkia vanhempien kokemuksia ryhmästä ja perustella toiminnan toteuttamista seurakunnassa.

Vanhemmat hyötyivät vertaistukiryhmästä

Toteutimme Erityisen ihanat-ryhmään osallistuneille vanhemmille kyselyn syksyllä 2019. Tutkimuksen tuloksena saimme selville, että vanhemmat hyötyivät vertaistukiryhmästä ja ryhmä lisäsi vanhempien hyvinvointia monin eri tavoin. Vanhemmat saivat tarvitsemaansa omaa aikaa, vertaistukea ja tietoa. Lastenhoidon merkitys oli suuri, osittain jopa osallistumisen mahdollistaja. Nepsy-piirteisten lasten vanhempien tukemisen hyödyt heijastuvat koko perheeseen sekä myös yhteiskuntaan. Nepsy-lapsiperheiden arki on kuormittavaa sekä oikeanlaista ja oikeaan aikaan olevaa tukea ja apua ei ole saatavilla tarpeeksi.  Alueellisen eriarvoisuuden myötä tätä toimintaa olisi hyvä arvioida ja toteuttaa muissakin seurakunnissa.

Opinnäytetöistä tietoa ja toiminnankehittämisen mahdollisuus

Diakonia-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyössä on aina työelämäkumppani. Tutkimus on soveltavaa tutkimusta ja opinnäytetyö voi olla myös toiminnallinen tai kehittämistehtävä. Seurakuntien kannattaa hyödyntää tätä mahdollisuutta nykyistä monipuolisemmin oman toimintansa kehittämisessä.

Hyvä aihe opinnäytetyölle on riittävän rajattu, mutta kuitenkin opiskelijan ammatillista kehittymistä laaja-alaisesti mahdollistava. Esimerkiksi tällainen uuden ryhmätoiminnan kokeilu ja käynnistäminen on erittäin hyvä aihe ja opiskelijoilla voi olla myös joku vastuutehtävä ryhmän toteutuksessakin. Lisätietoa saa kotisivuiltamme https://www.diak.fi/opinnaytetyo/ tai kirkonalan lehtoreilta (etunimi.sukunimi@diak.fi). Opinnäytetyöt julkaistaan theseus.fi palvelussa. Valmistuneita töitä voi etsiä tekijän nimellä, otsikolla tai oppilaitoksen mukaan. Opinnäytetöissä lähteet ovat myös uusia. Niistä voi siis löytää myös hyvää uusinta kirjallisuutta tai tietoa, jos etsit tietoa johonkin ajankohtaiseen kysymykseen tai menet esimerkiksi puhumaan jostakin aiheesta osana työtäsi.

Kirjoittajat:

Pirita Satomaa, Piia Tiitto (sosionomi-diakoniopiskelijat) ja Heini Lekander, kirkonalan lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu